Aktualności
Życie akademickie
17 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-09-17

Koszty studiowania coraz wyższe, a sytuacja studentów gorsza niż przed pandemią

Rosną koszty utrzymania się na studiach – średni miesięczny rachunek wydatków polskiego studenta wynosi ponad 2600 zł, czyli więcej o ok. 500 zł w stosunku do roku ubiegłego. Ponad połowa studentów wskazała, że w ostatnim kwartale ich sytuacja materialna pogorszyła się – wynika z raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.

Bez względu na wysokość miesięcznych wydatków (i dochodów), cenną umiejętnością jest wykształcenie w sobie nawyku regularnego odkładania pieniędzy. Jak wskazują dane WIB, powyżej 250 zł miesięcznie potrafi zaoszczędzić aż 47% młodych Polaków, przy czym 15% odkłada kwotę nawet powyżej 500 zł. Tegoroczny raport dostarcza również ciekawych wniosków w zakresie oceny przez młodych Polaków własnego potencjału finansowego. Na tle swoich rówieśników studenci w blisko 40% uważają, że ich status materialny jest podobny do reszty grupy. Z kolei blisko 30% uznaje się za lepiej sytuowanych.

Autorzy wskazują, że jedną z kluczowych składowych miesięcznego rachunku studenta, oprócz wyżywienia i ewentualnie czesnego, jest zakwaterowanie. Jak wynika z badania przygotowanego w lipcu przez Centrum AMRON i WIB, pandemia wpłynęła również na sytuację mieszkaniową aż 63% studentów w Polsce. Prawie co trzeci student zerwał lub zawiesił umowę najmu i wyprowadził się z miasta, w którym studiował. Ponadto 30% ankietowanych stwierdziło, że opłaty mieszkaniowe obniżyły się w związku z decyzją o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na uczelniach.

Spięcie miesięcznego budżetu i wypracowanie ewentualnych nadwyżek dla większości studentów wiąże się z podjęciem pracy dorywczej. Jak wynika z danych WIB, obecnie aż 62% studentów pracuje, ale jedynie co czwarty (25%) zarabia „na rękę” powyżej 2 tys. zł. Jeszcze ciekawiej prezentują się oczekiwania młodych Polaków co do preferowanych zarobków, wpływających co miesiąc na konto za 10 lat. Aż 93% z badanych nie wyobraża sobie, aby wtedy dostawać „na rękę” mniej niż 4 tys. zł. Najwyższe ambicje, aby zarabiać ponad 10 tys. zł, ma 25% z nich.

Największe szanse zaspokoić takie oczekiwania mają absolwenci kierunków technicznych i ścisłych. Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, średnie zarobki w rok po uzyskaniu dyplomu w tym przypadku wynoszą 3781 zł brutto (w przypadku nauk technicznych) i 3429 zł brutto (w przypadku nauk ścisłych). Na znacznie mniejsze dochody mogą  kolei liczyć absolwenci kierunków artystycznych (2333 zł brutto) i przyrodnicznych (2116 zł brutto).

Zarządzanie finansami dla młodych Polaków jeszcze przed marcowym lockdownem wiązało się z korzystaniem z kanałów zdalnych bankowości. Wyniki ankiety WIB i Parlamentu Studentów RP przedstawione w raporcie wskazują, że co najmniej raz dziennie z aplikacji bankowej korzysta w Polsce co trzeci student (34%), a blisko połowa (49%) używa jej minimum raz w tygodniu. Co ważne, większość z młodych użytkowników pamięta nie tylko o wygodzie, ale i bezpieczeństwie. Ponad połowa (58%) ma zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe na smartfonie. Jednak z drugiej strony aż 30% młodych Polaków nie posiada, a 12% nie wie, czy posiada oprogramowanie, które w skrajnych przypadkach może zabezpieczyć przed utratą ważnych danych lub środków na koncie.

Zresztą, brak lub niedostateczny poziom szeroko rozumianej wiedzy finansowej, to wciąż duża bolączka młodego pokolenia. Jak wynika z tegorocznego badania WIB i Fundacji GPW, zdecydowanie najgorzej (jako słabą lub bardzo słabą) znajomość podstaw oceniają osoby młode w wieku studenckim, czyli 18–24 lata (83%). Ponadto blisko co drugi badany (48%) przyznał, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy i zgodność danych osobowych, a 7% podpisuje takie dokumenty bez jakiegokolwiek zapoznania się z ich treścią.

źródło: WIB

Raport „Portfel Studenta 2020”

Dyskusja (0 komentarzy)