Aktualności
Życie akademickie
22 Maja
Opublikowano: 2023-05-22

Krakowska odsłona Kongresu Kopernikańskiego

Ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin spotkają się w Krakowie podczas kolejnej odsłony Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Trzydniowe wydarzenie rozpocznie się w środę 24 maja.

Światowy Kongres Kopernikański, który 19 lutego w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika rozpoczął się w Toruniu, ma formułę „kroczącą” i odwiedza kolejno uniwersytety, które go organizują. Po lutowej inauguracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika kolejnym przystankiem będzie Kraków. W programie znajdą się sekcja filozoficzna „Dziedzictwo kopernikańskie” oraz sekcja ekonomiczna „Wokół pieniądza”. Obrady zainauguruje 24 maja wykład „Teoria względności Mikołaja Kopernika”, który wygłosi ks. prof. Michał Heller.

Sekcja filozoficzna będzie składała się z trzech paneli:

  • „Wpływ Kopernika: o ewolucji obrazów świata” – panel poświęcony wpływowi rewolucji kopernikańskiej na naukowy i potoczny obraz świata oraz dynamice przekształceń tych obrazów. Wezmą w nim udział filozofowie, historycy, antropologowie, teolodzy oraz literaturoznawcy.
  • „Rewolucje w nauce” – panel poświęcony naturze rewolucji kopernikańskiej w nauce i, szerzej, wszelkim rewolucjom naukowym. Wezmą w nim udział filozofowie, naukoznawcy, historycy nauki i psychologowie.
  • „Zasada antropiczna” – panel poświęcony zasadzie antropicznej, po raz pierwszy sformułowanej podczas kongresu kopernikańskiego w 1973 r. Uczestnikami będą filozofowie, kosmologowie i matematycy.

Punktem wyjścia sekcji ekonomicznej, zatytułowanej „Wokół pieniądza” będzie przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika Monetae cudendae ratio, poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej. Ten historyczny wstęp będzie stanowił asumpt do dyskusji dotyczącej teraźniejszości i przyszłości polityki monetarnej, toczonej między wybitnymi uczonymi, ekonomistami-praktykami i przedstawicielami najważniejszych instytucji finansowych.

Krakowska część Kongresu jest okazją, by obejrzeć na żywo najważniejsze kopernikana znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, m.in. przechowywany na co dzień w skarbcu rękopis dzieła De revolutionibus orbium coelestium, jego pierwsze, drugie i trzecie wydanie. Prezentowane są one na wystawie „Mikołaj Kopernik – odnowiciel astronomii” w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej.

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Obrady odbędą się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie. Transmisja na kanale YouTube. Pełny program oraz szczegółowe informacje: https://kopernik550.uj.edu.pl.

Kolejne odsłony Kongresu zaplanowano w Olsztynie (21–24 czerwca) i ponownie w Toruniu (11–15 września).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)