Aktualności
Życie akademickie
10 Października
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2022-10-10

Krakowskie uczelnie za powołaniem ośrodka badań nad sztuką witrażową

Trzy krakowskie uczelnie chcą utworzenia Muzeum Sztuki Witrażowej. List intencyjny w tej sprawie podpisano 6 października.

Podpisy pod dokumentem złożyli: prof. Jacek Popiel – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, dr hab. Robert Sowa – prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki oraz Piotr Ostrowski, dyrektor Pracowni i Muzeum Witrażu.

Muzeum Sztuki Witrażowej ma powstać w historycznej siedzibie Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleński, funkcjonującego od 1902 roku w kamienicy przy al. Krasińskiego 23, obecnie pod nazwą Pracownia i Muzeum Witrażu. Trzy publiczne uczelnie zaangażowane w projekt mają zapewnić interdyscyplinarne podejście do zagadnienia sztuki witrażowej, zarówno od strony artystycznej, technicznej, jaki i historycznej oraz konserwatorskiej.

Chciałbym bardzo podziękować magnificencjom za to, że, po pierwsze, rozumieją potrzebę roztoczenia opieki nad spuścizną zakładu, po drugie za to, że dostrzegają możliwość wspólnego tworzenia nowej instytucji, która będzie miała daleko większe możliwości niż obecnie – mówi Piotr Ostrowski, dyrektor Pracowni i Muzeum Witrażu.

Działający w Krakowie od 120 lat zakład witraży w ciągu swojej historii wpływał mocno na pejzaż kulturowy nie tylko miasta, ale i całego kraju, dlatego zdaniem Piotra Ostrowskiego może być traktowany jako kolebka polskiej sztuki witrażu. Zakład doprowadził do powstania pewnego fermentu artystycznego, wydał impuls organizacyjny, a współpracujący z nim artyści w sposób znaczący wpłynęli na rozwój sztuki polskiej.

Od początku swojego istnienia święcił sukcesy zarówno artystyczne, jaki komercyjne. Potwierdzeniem tego były liczne medale i nagrody, które otrzymywał na wielu polskich i międzynarodowych wystawach, za najwyższy poziom wykonywanych dzieł. Warto przypomnieć, że z odbywającej się w 1925 roku w Paryżu Wystawy Sztuk Dekoracyjnych pracownia przywiozła złoty medal za witraże do Katedry Wawelskiej. Dzisiaj również odnosi sukcesy – otrzymała wyróżnienie w konkursie na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2017 (kategoria konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury), medal „Polonia Minor”. Corocznie Zakład odwiedzają tysiące zwiedzających.

Rektor UJ zaznaczył, że prywatna instytucja i publiczne uczelnie o różnych profilach podpisują umowę, która daje szansę myślenia o tej inicjatywie nie tylko w kategorii badań, ale także w aspekcie kształcenia przyszłych specjalistów w zakresie sztuki witrażowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Historii swoją siedzibę ma Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych.

Podpisanie listu intencyjnego było pierwszym punktem odbywającej się w Pałacu Krzysztofory sesji naukowej „Wokół Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleński”, zorganizowanej z okazji 120-lecia Pracowni i Muzeum Witrażu.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)