Aktualności
Życie akademickie
16 Stycznia
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2018-01-16

Krakowsko-sandomierski duet

Politechnika Krakowska i Gmina Sandomierz zainicjowały dwustronną współpracę. Umowę regulującą zasady kooperacji podpisali prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor PK i Marek Bronkowski, burmistrz miasta Sandomierz.

Oba podmioty zamierzają podjąć działania na płaszczyźnie badawczej, projektowej oraz dydaktycznej. Zaangażowanie sygnatariuszy ma być widoczne w obszarze ochrony zabytków i krajobrazu, inżynierii środowiska, polityki transportowej, gospodarki komunalnej oraz planów zagospodarowania przestrzennego i rozwijania energooszczędnych technologii.

Gmina Sandomierz chciałaby skorzystać ze wsparcia krakowskich naukowców mających możliwość udzielenia fachowej pomocy w ważnych dla społeczności lokalnej sprawach. W tym celu zapowiedziany został udział uczelnianej kadry w dotyczących kierunku rozwoju miasta konsultacjach, które prowadzone będą z jego przedstawicielami i mieszkańcami. Specjaliści z Politechniki Krakowskiej podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem niezbędnym choćby przy planowanej przez władze Sandomierza odnowie Starego Miasta, rewitalizacji istniejących parków, a także przy tworzeniu miejsc służących do integracji i wypoczynku, czy przy termomodernizacji budynków.

Podpisana umowa zagwarantuje z kolei krakowskim studentom możliwość odbycia praktyk i staży, a także realizację prac zarówno naukowo-badawczych, jak również magisterskich oraz inżynierskich, których tematykę zaproponują sandomierscy samorządowcy.

Do tej pory Politechnika Krakowska zrealizowała wiele projektów tworzonych wspólnie z polskimi miastami i powiatami. Ich tematyka obejmowała zagadnienia obejmujące obszary m.in. architektury, urbanistyki, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, systemów komunikacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej czy gospodarki odpadami.

az

(Źródło: pk.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)