Aktualności
Życie akademickie
30 Listopada
Opublikowano: 2022-11-30

KRASP podsumowała dotychczasowe działania pomocowe na rzecz Ukrainy

Blisko 21 tys. studentów i 253 doktorantów z Ukrainy kształci się obecnie na polskich uczelniach – wynika z danych zebranych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Suma kosztów poniesionych przez uczelnie i instytuty na wsparcie uchodźców, w tym zatrudnienie pracowników, przekroczyła 18 mln zł.

Na początku marca z inicjatywy KRASP oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki powołano sieć koordynatorów ds. pomocy Ukrainie. Skupia ona reprezentantów 229 podmiotów: uczelni (rektorzy, prorektorzy, kanclerze) i instytutów Polskiej Akademii Nauk, przedstawicieli resortu, agencji rządowych (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki) oraz inne organizacje (m.in. Fundacja Rektorów Polskich). Ich prace koordynuje prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który podczas ostatniego posiedzenia KRASP przedstawił aktualną sytuację związaną z pomocą ukraińskim uchodźcom.

Od początku wojny wsparcie obejmuje nie tylko uchodźców (10 tys. zakwaterowanych w akademikach, opieka medyczna, leki, transport, wyżywienie, dopłaty do żłobków czy przedszkoli), ale również obecnych studentów, doktorantów czy pracowników (m.in. organizacja powrotów ich rodzin).

Z danych zebranych w połowie listopada wynika, że na polskich uczelniach kształci się 20 983 studentów i studentek z Ukrainy. Najwięcej z nich na Mazowszu (6195), w Małopolsce (2718) i na Śląsku (1953). Kolejnych 685 przebywa u nas w innej formie niż pełne studia, np. na wymianie akademickiej. Blisko 400 wyjechało do swojej ojczyzny i już nie wróciło do Polski. Wykaz obejmuje także tych, którzy zostali przyjęci na studia, ale w związku z tym, że nie mogli przekroczyć granicy i został im udzielony urlop (139). Sporą grupę tworzą studenci I roku, którzy zadeklarowali zdalne uczestnictwo w zajęciach (1260).

Przyjechali też do nas doktoranci i doktorantki z Ukrainy. Jest ich w tej chwili 253, z czego najwięcej w Wielkopolsce (59) i w Małopolsce (51). Na polskich uczelniach przebywa również 1101 pracowników akademickich, nie tylko zatrudnionych, ale także na wymianach czy w ramach różnych programów mobilności (najwięcej w woj. mazowieckim – 337). W domach studenckich mieszka aktualnie 4814 uchodźców, z czego 862 w Małopolsce, a 723 na Śląsku.

Z ankiet wynika, że suma kosztów poniesionych przez uczelnie i instytuty naukowe na wsparcie ukraińskich studentów, i to zarówno uchodźców, jak i kształcących się w Polsce przed wybuchem wojny (zwolnienie bądź obniżenie opłat za studia czy pobyt w domu studenckim) przekroczyła 18 mln zł. Kwota ta obejmuje także wynagrodzenia dla zatrudnianych u nas nauczycieli akademickich.

Na prośbę ministra oświaty i nauki Ukrainy, KRASP zgromadził informacje o gotowości polskich uczelni do pomocy w przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia w Ukrainie dla obywateli tego kraju przebywających nad Wisłą. Spośród 150 zgłoszeń wskazano osiem ośrodków: Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Politechnikę Gdańską, SWPS Sopot, Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Zapowiedziano dalszą pomoc dla uczelni ukraińskich. W czwartek i piątek (1–2 grudnia) w Lublinie odbywa się polsko-ukraińska konferencja „Post War Innovative Transformation of Ukrainie”.

MK

Zaczyn na przyszłość

 

Dyskusja (0 komentarzy)