Aktualności
Życie akademickie
09 Czerwca
Źródło: KRASP
Opublikowano: 2022-06-09

KRASP świętuje swoje 25-lecie

W Warszawie rozpoczynają się dziś obchody jubileuszu 25-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W programie m.in. Zgromadzenie Plenarne na Zamku Królewskim oraz recital Hanny Banaszak.

Preludium do głównych uroczystości stanowiło odsłonięcie w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego tablicy upamiętniającej zebranie założycielskie KRASP. Kolejne punkty programu obchodów jubileuszu będą miały miejsce 9 czerwca w stolicy. Poprzedzi je trójstronne spotkanie konferencji rektorów: KRASP, France Universités (Francja) i Hochschulrektorenkonferenz (Niemcy). Wśród najważniejszych tematów rozmów: ewaluacja nauki i finansowanie szkolnictwa wyższego. Następnie na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się posiedzenie Prezydium KRASP oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej zaplanowano występy zespołów artystycznych UW oraz recital Hanny Banaszak.

Z kolei w piątek, 10 czerwca, podczas Zgromadzenia Plenarnego KRASP na Zamku Królewskim zostanie przypomniana historia minionych 25 lat KRASP. Druga sesja będzie poświęcona strategicznym partnerstwom międzynarodowym KRASP. Na zakończenie zaplanowano dyskusję nt. roli uczelni regionalnych w tworzeniu innowacji i inteligentnych grup badawczo-biznesowych.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to instytucja przedstawicielska  środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Została powołana 7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie skupia 109 rektorów, w tym 10 uczelni niepublicznych, i 8 stowarzyszonych, którzy razem odpowiadają za kształcenie około 70% studentów w Polsce. Od momentu powołania, stoi na staży wartości akademickich, w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii uczelni akademickich. Działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, angażuje się w sprawy środowiska, przedstawia wnioski, wyraża opinie, wspiera i monitoruje działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.

W ciągu minionego ćwierćwiecza odbyło się blisko 150 posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Tylko w poprzedniej kadencji przygotowano 220 opinii nt. aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a także ok. 60 uchwał i stanowisk. KRASP uczestniczyła w opracowywaniu projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk w Szkołach Wyższych, przygotowała Strategię Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2010–20 oraz Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., który stał się punktem wyjścia w pracach nad założeniami nowej Ustawy 2.0. W ostatnich latach rektorzy wypowiadali się m.in. w sprawie zwiększenia nakładów na szkolnictwie wyższeewaluacji jakości działalności naukowejKonstytucji dla Naukidziałań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowywolności i odpowiedzialności akademickiejdebaty publicznej.

W ramach jubileuszu zaplanowano cykl wywiadów z dotychczasowymi przewodniczącymi KRASP. Podcasty dostępne są w serwisie YouTube. Obchody 25-lecia KRASP zostały objęte patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)