Aktualności
Życie akademickie
02 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-02

KRD będzie popularyzować wiedzę o systemie kształcenia doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów startuje z projektem „Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość!”. W jego ramach zorganizowane zostaną m.in. webinary i warsztaty dotyczące systemu kształcenia doktorantów.

Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy w zakresie odnoszącym się do kształcenia doktorantów, podnoszenie świadomości społecznej i prawnej na temat kształcenia w szkołach doktorskich oraz promowanie badań naukowych i sukcesów doktorantów. Jak wskazują pomysłodawcy, potrzeba realizacji takiego projektu wynika z niskiej świadomości prawnej uczestników środowiska akademickiego (studentów, pracowników uczelni i instytutów badawczych, a także często doktorantów) na temat obecnego systemu kształcenia doktorantów.

Niezrozumienie specyfiki Szkół Doktorskich, zasad kształcenia czy też postępowania w sprawie nadania stopnia doktora może przyczynić się do mniejszej efektywności kształcenia, co ma również bezpośredni wpływ na rozwój nauki czy też naturalny proces wymiany kadry akademickiej. Wobec tego zaplanowane przez nas aktywności będą skierowane do studentów, doktorantów, administracji Szkół Doktorskich, ale również innych pracowników uczelni i instytutów badawczych zainteresowanych tą tematyką – wskazują organizatorzy.

Wśród zamierzonych działań są m.in. wywiady z doktorantami wyróżniającymi się wybitnymi osiągnięciami, laureatami prestiżowych konkursów grantowych, stypendiów oraz staży badawczych. Przeprowadzone zostaną również webinaria online mające na celu wyjaśnienie zrozumiałym dla odbiorców językiem najważniejszych kwestii dotyczących kształcenia doktorantów. Oprócz tego zaplanowano praktyczne warsztaty o tym, jak zaplanować badania i skąd pozyskiwać środki na ich realizację oraz na temat oceny śródokresowej, współpracy z promotorem i rozprawy doktorskiej. Zespół przygotuje także 30 artykułów popularnonaukowych dotyczących kształcenia doktorantów oraz popularyzacji badań przez nich prowadzonych.

Aby dotrzeć również do studentów zagranicznych, którzy mogą być zainteresowani kształceniem w polskich Szkołach Doktorskich, zadania będą realizowane w języku polskim oraz angielskim.

Koordynatorem projektu jest Monika Wilanowska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej szczegółów pojawi się już niebawem na stronie internetowej projektu.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)