Aktualności
Życie akademickie
04 Października
Prof. Mirosław Lenart (z lewej) i prof. Marek Masnyk; fot. Sylwester Koral
Opublikowano: 2021-10-04

Księgozbiór po prof. Andrzeju Litworni będzie zdeponowany w Padwie

Rektorzy uniwersytetów: Padewskiego i Opolskiego podpisali Memorandum of Understanding. Porozumienie jest wstępem do projektu zakupu i zdeponowania na włoskiej uczelni bogatego księgozbioru po zmarłym w 2006 roku prof. Andrzeju Litworni.

W uroczystości, która odbyła się 24 września, wzięli udział: prof. Giovanna Valenzano – prorektor ds. spuścizny artystycznej, muzeów i bibliotek padewskiego Ateneum, prof. Mirosław Lenart z Uniwersytetu Opolskiego – przewodniczący ministerialnego zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie, Łukasz Paprotny – dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie oraz ambasador Polski Anna Maria Anders.

Przyczynkiem do zawartego porozumienia, które podpisali prof. Rosario Rizzuto – rektor Uniwersytetu Padewskiego oraz prof. Marek Masnyk – rektor Uniwersytetu Opolskiego, jest projekt zakupu i zdeponowania na włoskiej uczelni bogatego księgozbioru po zmarłym w 2006 roku prof. Andrzeju Litworni, historyku literatury, znawcy kultury włoskiej, propagatorze kultury polskiej i polskiego dziedzictwa literackiego we Włoszech, który od 1979 roku związany był z tamtejszymi uniwersytetami: w Udine i Pizie. Współpracował z Instytutem Badań Literackich PAN. Był zaprzyjaźniony z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim.

Intencją osób zaangażowanych w przekazanie kolekcji jest doprowadzenie do tego, aby bogata spuścizna biblioteczna po uczonym, wraz ze stanowiącym jej integralną cześć aparatem naukowo-dokumentacyjnym, została udostępniona na jednej z najstarszych i najlepszych uczeni na świecie, co w konsekwencji pozwoli nie tylko zacieśnić współpracę naukową, ale powinno stać się impulsem do pogłębionych studiów nad relacjami polsko-włoskimi – tłumaczą inicjatorzy przedsięwzięcia.

W treści Memorandum of Understanding podkreślono, że medycyna oraz farmacja stanowią, obok nauk humanistycznych, przedmiot szczególnego zainteresowania Uniwersytetu Opolskiego. Polska uczelnia w podpisanym porozumieniu widzi szerokie możliwości umiędzynarodowienia własnych badań.

Dodajmy, że w przyszłym roku Università degli Studi di Padova będzie obchodził jubileusz 800-lecia. Został założony w 1222 roku przez uczonych i profesorów, którzy opuścili Uniwersytet Boloński w poszukiwaniu wolności akademickiej. Motto uniwersytetu: Universa Universis Patavina Libertas (Wolność Padwy jest absolutnie dla każdego) podkreśla wolność myśli i opinii, które ma charakteryzować uniwersytet od jego powstania. Uniwersytet w Padwie jest drugim najstarszym uniwersytetem we Włoszech, a także piątym (zachowującym ciągłość instytucjonalną) na świecie.

ML

 

Dyskusja (0 komentarzy)