Aktualności
Życie akademickie
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

Kształcenie zawodowe kluczem do rozwoju

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w 2015 roku 46% bezrobotnych w woj. łódzkim stanowili absolwenci szkół i liceów zawodowych. Coraz wyższe wymagania stawiane przez pracodawców i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów kształtują polski rynek pracy. Odpowiedzią na te problemy powinno być kształcenie dualne.

Potencjał, jaki wynika z połączenia edukacji i biznesu, dostrzega Komisja Europejska. Będzie ona wspierała absolwentów poprzez nową inicjatywę ErasmusPro. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej młodzi Europejczycy wyjadą na zagraniczne staże, trwające nawet rok. Ich celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych i wzrost szans na zatrudnienie. Problem braku aktywności zawodowej młodych ludzi jest priorytetem działań Unii Europejskiej. Ostatnie statystyki płynące z Brukseli są optymistyczne, bezrobocie młodzieży spadło
z rekordowego poziomu 24,4% w pierwszym kwartale 2013 r. do 18,9% w drugim kwartale 2016 r. (Źródło: Komisja Europejska http://ec.europa.eu).

Łódzkie uczelnie stawiają na umiejętności zawodowe

Wbrew pozorom, kształcenie zawodowe obejmuje nie tylko szkoły branżowe i technika, ale również szkolnictwo wyższe. Przykładem uczelni, łączącej biznes z edukacją jest Uniwersytet Łódzki, który w latach 2012-2013 realizował projekt Homoresponsabilis in the Globalized World. Jego tematem była społeczna odpowiedzialność biznesu oraz relacje handlowe między poszczególnymi krajami. Projekt miał na celu stworzenie symulacyjnej gry biznesowej, która w bezpiecznych warunkach pozwalała przećwiczyć trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku. Dzięki temu tej inicjatywie uczelnia zdobyła pierwsze miejsce w konkursie EDUinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”,

Zawodowe EDUinspiracje

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji regularnie organizuje konferencje regionalne pod hasłem EDUinspiracje. Jest to cykl spotkań, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań edukacyjnych w odwołaniu do priorytetów reformy oświaty. Rozwiązania, łączące szkolnictwo zawodowe z biznesem, a także wyzwania, stojące przed edukacją zawodową i kształceniem praktycznym oraz przykłady dobrych praktyk, realizowanych w ramach projektów Erasmus+ będą tematem konferencji organizowanej 20 kwietnia w Łodzi. Wydarzenie kierowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, a także do pracodawców. W poniedziałek 20 marca ruszył proces rejestracji uczestników. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat konferencji EDUinspiracje można znaleźć na stronie: http://eduinspiracje.org.pl/.

Źródło: FRSE

Dyskusja (0 komentarzy)