Aktualności
Życie akademickie
07 Lipca
Opublikowano: 2022-07-07

Kto pracuje najwięcej przed studiami, a kto w ich trakcie?

Pielęgniarki i studenci inżynierii bezpieczeństwa najczęściej pracują na studiach – wynika z danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, które udostępnił Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

OPI PIB uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki już siódmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA pozwala obserwować aktywność zawodową absolwentów zarówno po uzyskaniu dyplomu, jak i monitoruje ich pracę w czasie studiów, a nawet przed ich rozpoczęciem. Nowe dane dostarczają ciekawych informacji na temat rynku pracy w Polsce. Dzięki systemowi można sprawdzić, ilu absolwentów łączyło pracę ze studiami, a także jaka ich liczba pracowała przed rozpoczęciem studiów.

Opłaca się studiować! Cieszę się, że dane z najnowszej edycji systemu ELA potwierdzają to, co już od dawna mówimy. Studia to nie tylko szansa na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji, ale także na kształtowanie kompetencji cenionych na rynku pracy. Zachęcam wszystkich młodych ludzi, a szczególnie maturzystów, do zapoznania się z najnowszymi danymi. Dzięki nim dowiedzą się m.in. jak szybko znajdą pracę po ukończeniu określonego kierunku studiów oraz uzyskają informację, jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje od razu umowę o pracę. To wiarygodne i rzetelne informacje – mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

W ostatnich latach maleje liczba absolwentów i osób rozpoczynających studia – kolejne roczniki są coraz mniej liczne. Coraz więcej osób rozpocznynających studia ma już za sobą doświadczenie pracy. Również później łączą naukę z pracą, zdobywając doświadczenie zawodowe w trakcie studiów. Oczywiście, absolwenci studiów stacjonarnych mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów niestacjonarnych. Podobnie jest z absolwentami studiów pierwszego stopnia. Odmiennie kształtuje się także sytuacja studentów studiów jednolitych magisterskich (w tym medycznych i prawniczych), które często wymagają intensywnej nauki, którą trudno pogodzić z pracą. W efekcie, na tych studiach łączenie nauki i aktywności zawodowej zdarza się relatywnie rzadziej, szczególnie na studiach stacjonarnych.

Pielęgniarki najczęściej łączą pracę ze studiami

Wśród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa – zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Wśród absolwentek i absolwentów kierunków pielęgniarskich może to być związane z podejmowaniem studiów pomostowych przez pielęgniarki nieposiadające jeszcze wymaganych kwalifikacji, jak również dużym zapotrzebowaniem na pielęgniarki na rynku pracy – większość osób pracujących w tym zawodzie jest po 40 roku życia. W przypadku inżynierii bezpieczeństwa może to się wiązać z decyzjami edukacyjnymi osób zatrudnionych w służbach mundurowych (te studia są częściej niż inne związane ze strażą pożarną) – raportuje dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

W przypadku studiów niestacjonarnych ponownie pielęgniarstwo i inżynieria bezpieczeństwa to dwie grupy kierunków, gdzie najwięcej absolwentów pracowało przed uzyskaniem dyplomu. Warto również podkreślić, że pozostałe kierunki z aktywnymi zawodowo absolwentami są w stosunkowo podobnych obszarach – elektrokardiologia czy inżynieria produkcji. Aktywność zawodowa przed rekrutacją i w trakcie studiów jest natomiast najniższa w grupie absolwentów kierunków jednolitych, co może być związane ze specyfiką tych studiów.

Wśród absolwentów stacjonarnych studiów jednolitych wyróżniają się absolwenci teologii – niemal co czwarty miał doświadczenie pracy przed rekrutacją, a dwóch na pięciu pracowało na etacie w trakcie studiów. Znacznie rzadziej przed rekrutacją pracowali absolwenci kierunków artystycznych, a najrzadziej – kierunków lekarskich, którzy jednak po uzyskaniu dyplomu nadrabiają bardzo intensywną pracą, o czym wiemy także z poprzednich edycji monitorowania ekonomicznych losów absolwentów – zauważa dr Marek Bożykowski, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Absolwenci versus COVID-19

W poprzedniej edycji ELA pokazano bezpośrednie efekty pandemii COVID-19 wpływające na zatrudnienie absolwentów. Okazało się, że pierwsze miesiące po rozpoczęciu lockdownu były szczególnie trudne dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową po studiach. W obecnej edycji ELA możemy sprawdzić, czy w ciągu kolejnego roku – słabnących ograniczeń i kolejnych „tarcz” – udało się przełamać negatywne skutki pandemii.

Dane z badania monitorowania losów absolwentów pokazują, że absolwenci z rocznika 2019, pomimo trudności w pierwszych miesiącach pandemii, obecnie mają niższe ryzyko bezrobocia niż absolwenci z poprzednich lat w tym samym czasie po uzyskaniu dyplomu. Jeszcze rok temu mówiliśmy o tym, że wyniki „cofnęły” rocznik pandemiczny o kilka lat, biorąc pod uwagę obserwowane wcześniej tendencje. Oznacza to, że potencjalne „straty” na rynku pracy zostały odrobione – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, ekspertka Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. – Absolwenci z 2020 r. weszli na rynek pracy osiągając rezultaty lepsze niż w analogicznych okresach dla wszystkich poprzednich roczników – oznacza to powrót do tendencji sprzed lockdownu (tj. dla absolwentów sprzed 2019), kiedy to kolejne roczniki absolwentów radziły sobie coraz lepiej na rynku pracy. Potwierdza to stosunkowo krótkotrwałe skutki pandemii COVID-19 dla wchodzenia absolwentów na rynek pracy – dodaje ekspertka.

Wynagrodzenia absolwentów wszystkich rodzajów studiów również wskazują na to, że obserwowane przed pandemią tendencje się utrzymują i relatywne zarobki absolwentów z 2019 i 2020 r. są co do zasady wyższe niż absolwentów z wcześniejszych lat.

System ELA bazuje na danych, które są gromadzone w rejestrach publicznych. Najświeższe dane dotyczą osób, które ukończyły studia w 2020 r. i obejmują okres co najmniej 12 miesięcy aktywności zawodowej po uzyskaniu dyplomu (do grudnia 2021 r.). System jest dostępny pod adresem: www.ela.nauka.gov.pl.

MK, źródło: OPI PIB

Dyskusja (0 komentarzy)