Aktualności
Życie akademickie
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

Kto wspiera młodych ludzi w wejściu na rynek pracy?

Co roku na polski rynek pracy wchodzą kolejni absolwenci szkół wyższych. Niektórzy pracodawcy starają się usprawnić ten trudny proces, tak aby był bardziej korzystny i przyjazny zarówno dla nich samych, jak i dla młodych ludzi stojących u progu kariery zawodowej. Czy studenci tyle samo uwagi poświęcają wykształceniu co doświadczeniu zawodowemu, które coraz częściej decyduje o przewadze konkurencyjnej na rynku pracy?

Wielu absolwentów nie wie jak wykorzystać zdobytą wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem i indywidualnymi predyspozycjami może stać się początkiem udanej kariery zawodowej. Dlatego tak istotna w tym procesie jest rola doradcza i aktywna współpraca zarówno ze strony uczelni, środowisk akademickich a także samych pracodawców. W ramach II edycji programu badawczego Start na Rynku Pracy, poruszającego temat pierwszych doświadczeń zawodowych studentów w Polsce, zorganizowany został konkurs na najlepszy podmiot udzielający skutecznego wsparcia młodym ludziom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy.

Nominacje przyznano w czterech kategoriach konkursowych: najlepszy pracodawca, najlepsza uczelnia, najlepsza organizacja i najlepsze medium akademickie. Ocenie zostały poddane m.in. przystępność procesu rekrutacji, dostęp do staży i ich jakość – w przypadku pracodawców, zasięg działań i podejmowana tematyka – przy ocenie organizacji akademickiej, z kolei uczelnie oceniane były pod kątęm współpracy z potencjalnymi pracodawcami oraz jakości oferty dydaktycznej. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21 kwietnia podczas konferencji finałowej na PGE Stadionie Narodowym w obecności przedstawicieli władz państwowych m.in. Wiceministra, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego i Wiceministram Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz licznych partnerów projektu.

Młode osoby, wchodzące na rynek pracy, są obecnie jednym z najważniejszych zasobów zarówno w Polsce jak i w innych państwach europejskich. Dlatego bardzo ważnym jest, aby jak najlepiej wykorzystać ten kapitał jaki posiadamy. Sytuacja absolwentów wchodzących na rynek pracy zasługuje na szczególną uwagę osób odpowiedzialnych za regulacje rynku pracy i jakość wykształcenia. Uważam, że taki program jak SNRP, jest cenną inicjatywą pozwalającą na stworzenie miejsca do wymiany poglądów przez wszystkie zainteresowane strony w tym procesie” mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów (cytat z raportu Start na Rynku Pracy 2016).

Nominowane podmioty:

  • Najlepszy pracodawca: Grupa Azoty, BASF Polska Sp. z o.o., Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Volanto Sp. z o.o.
  • Najlepsza Uczelnia: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Śląska, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Najlepsza Organizacja Akademicka: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Koło Naukowe Biznes Informacje Networking, Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX”, Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space, Studenci dla Rzeczpospolitej
  • Najlepsze Medium Akademickie: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, Seta TV z Opola, Akademickie Radio Centrum z Lublina, Kwartalnik Finansowy „Profit Journal”, Niezależny miesięcznik Studentów „Magiel”, Radio MORS z Gdańska

Więcej informacji na temat projektu na: ww.startnarynkupracy.pl/

Start na Rynku Pracy to pierwszy w Polsce projekt badawczy na tak dużą skalę, skierowany do środowiska akademickiego. Podczas I edycji z 2016 roku przebadanych zostało ponad 2000 studentów, kilkadziesiąt urzędów pracy w całej Polsce, uczelni, biur karier oraz pracodawców. Celem realizowanych w projekcie badań jest wielopłaszczyznowe zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami w ich przygotowaniach do wchodzenia na rynek pracy oraz prowokowanie aktywnego dialogu pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za szkolnictwo wyższe, studentami i pracodawcami. Projekt objęty jest patronatem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju i finansów, wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister Elżbiety Rafalskiej.

Dyskusja (0 komentarzy)