Aktualności
Życie akademickie
18 Marca
Źródło: KUL
Opublikowano: 2024-03-18

KUL utworzył w Brazylii Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II

Promocja i nauczanie języka polskiego, upowszechnianie historii i kultury polskiej w Brazylii oraz zabezpieczanie polskiego dziedzictwa kulturowego, obecnego w wielu miejscach tego kraju – to zadania Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II w Porto Alegre. Powstało w wyniku współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Rio Grande do Sul (PUCRS). 

Adresatami działań nowej placówki są osoby chcące podjąć wysiłek związany z nauką języka polskiego, poznaniem historii i kultury Polski, także w kontekście obu państw. To nie tylko studenci Uniwersytetu w Porto Alegre, młodzież polonijna, ale także inni studenci oraz młodzież brazylijska mająca jakiekolwiek związki z Polską.

Jednostka już zrealizowała projekt „Historia Polski dla brazylijskiej Polonii”, będący syntezą historii Polski ze szczególnym naciskiem na polską kulturę. Przedstawia dzieje naszego kraju z perspektywy brazylijskiej Polonii. W połowie marca w ramach projektu NAWA „Promocja języka polskiego i kultury polskiej w Brazylii” ruszyły lekcje dla studentów PUCRS. Czteromiesięczny kurs obejmuje nie tylko zajęcia z języka polskiego, ale również trzy serie wykładów akademickich: językoznawczych, historycznych i socjologicznych. Na brazylijskim uniwersytecie można oglądać także wystawę „Jan Paweł II – Dar Polski dla Świata”.

Otwarcie Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II w Brazylii oznacza oddanie miejsca spotkań dla ludzi chcących ubogacać się wzajemnie. KUL jako najstarszy uniwersytet katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej podejmuje się nauczania języka polskiego, kwerendy archiwów oraz wykorzystania ich zasobów. Nie sposób również pominąć kwestii wsparcia kulturowego, dydaktycznego oraz naukowego dla licznej brazylijskiej Polonii – podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Porto Alegre jest dużym ośrodkiem diaspory polskiej, która zatraciła natywną znajomość języka wraz z kolejnymi pokoleniami (przede wszystkim za sprawą dawnej polityki władz brazylijskich). Język polski jako dziedziczony jest używany przez niewiele osób i na bardzo różnych poziomach zaawansowania. Młodzi ludzie często nie mówią po polsku, chociaż wielu z nich wyraża chęć uczenia się naszego języka i żywo deklaruje poczucie polskiej tożsamości narodowej.

Te związki z naszą ojczyzną są wciąż żywe i silne wśród Polonii brazylijskiej, a nie idą w parze z ofertą dydaktyczną, jaką mogą otrzymać w swoim mieście i regionie Rio Grande do Sul – podsumowuje prof. Arkadiusz Stasiak, historyk KUL, który jest koordynatorem nowej jednostki.

Wkład w postanie Centrum ma również Ambasada Polski w Brazylii.

źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)