Aktualności
Życie akademickie
22 Lutego
Opublikowano: 2022-02-22

Kultura pracy i współpracy w środowisku akademickim

Równość płci w pracy akademickiej, oceny okresowe nauczycieli akademickich i ścieżki rozwoju kariery badaczy i dydaktyków – to tematy najbliższego seminarium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wydarzenie w formule online odbędzie się 14 marca. 

Seminarium, organizowane w partnerstwie z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytetem SWPS, podzielono na trzy sesje. W pierwszej, której moderatorką będzie prof. Bogumiła Kaniewska – przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – podjęty zostanie temat równości płci w obszarze badań i innowacji. Czy rzeczywiście kariera naukowa stawia większe wymagania przed kobietami?

Jeśli tak – to spróbujmy ustalić co należy zrobić, by je znieść. Jeśli nie – to odpowiedzmy na pytanie: dlaczego statystyki wyraźnie wskazują na istnienie szklanego sufitu w akademickich karierach pań – zachęca prowadząca tę część seminarium.

Druga sesja, moderowana przez prof. Krzysztofa Zarembę – przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia KRASP, rektora Politechniki Warszawskiej – poświęcona będzie ocenie okresowej nauczycieli akademickich.

W praktyce zarządzania zespołami ludzkimi ocena okresowa pracowników jest standardowym narzędziem, pozwalającym nie tylko określić efektywność i skuteczność wykonywania przez nich obowiązków, ale także planować ścieżki ich rozwoju. W przypadku nauczycieli akademickich taka ocena jest wyjątkowo trudna, choćby dlatego, że efektywność pracy badawczej jest niemierzalna, a ocena działalności dydaktycznej napotyka mur niechęci studentów do wypełniania ankiet oceny. W przyjętych na uczelniach systemach ocen nie brak rozwiązań dyskusyjnych, takich jak choćby próby przeniesienia kryteriów ewaluacji jednostek na ocenę nauczycieli akademickich – kreśli zarys dyskusji jej prowadzący.

Ostatnia część, moderowana przez prof. Elżbietę Żądzińską – przewodniczącą Komisji ds. Nauki KRASP, rektorkę Uniwersytetu Łódzkiego – dotyczy ścieżek kariery akademickiej. Strategiczne, świadome planowanie kariery na każdym jej etapie i rozwijanie w sobie tych cech, które wspierają w realizacji badań – nie tylko ciekawości, ale także odwagi w sięganiu po ważne, zaangażowania, otwartości na współpracę i szacunku do dokonań własnych i innych osób – to klucz do sukcesu w nauce.

W trakcie panelu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wyzwań i możliwości związanych ze ścieżkami kariery akademickiej, w szczególności młodych badaczy – zapowiada prowadząca.

Seminarium online odbędzie się 14 marca w godzinach 14:00 – 18:00. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępna są na stronie internetowej www.swps.pl.

MK

FMIX42eX0AUp43g

Dyskusja (0 komentarzy)