Aktualności
Życie akademickie
06 Czerwca
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2022-06-06

Laboratorium EDuNet otwarto w Politechnice Krakowskiej

Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej otwarto Laboratorium EduNet. Jednostka działa w ramach Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej  zrzeszającej około 150 placówek tego typu w 35 krajach świata.

Laboratorium EduNet daje studentom możliwość wykonywania prac inżynierskich i magisterskich przy wykorzystaniu możliwości narzędzia PLCnext Technology oraz dostęp do oferty certyfikowanych kursów. Na potrzeby nowej placówki, która działać będzie w ramach istniejącego Laboratorium Inteligentnych Systemów Sterowania Katedry Automatyki i Informatyki, Phoenix Contact – światowy lider i innowator w dziedzinie elektryfikacji, usieciowienia i automatyzacji – przekazał 5 stanowisk badawczo-dydaktycznych wraz z oprogramowaniem w technologii PLCnext, będącej platformą automatyki przemysłowej, składającej się m.in. z otwartego sprzętu, modułowego oprogramowania do projektowania i globalnej społeczności. Dodatkowo studenci i pracownicy PK otrzymali dostęp do rozbudowanej platformy edukacyjnej, gdzie można znaleźć ponad 50 starannie dopracowanych kursów z różnych tematów inżynierii automatyki – wszystko we współpracy z uczelniami biorącymi udział w projekcie i firmą Phoenix Contact.

Dla uczelni to m.in. budowanie praktycznych laboratoriów opartych na nowoczesnych technologiach, udział w międzynarodowych konferencjach i możliwość współpracy z innymi uczelniami, a także korzystanie z oferty certyfikowanych kursów. Z kolei dla studentów realne staje się wykonywanie prac inżynierskich i magisterskich przy wykorzystaniu możliwości PLCnext oraz wyjazdy na międzynarodowe staże. Przemysł zyskuje natomiast absolwentów o wysokich kwalifikacjach – wylicza korzyści z uruchomienia laboratorium EduNet dr inż. Anna Romańska-Zapała z Katedry Automatyki i Informatyki WIEiK.

Nowe laboratorium pozwoli studentom zrealizować m.in. dwa interdyscyplinarne przedsięwzięcia („Analiza wykonalności interpretatora gestów przy pomocy sztucznej inteligencji do sterowania modelem 3D inteligentnego domu” oraz „Analiza ilościowa strumienia wyjść separatora urobku rud szlachetnych za pomocą obrazu z kamery 3D” – projekt realizowany we współpracy z firmą Comex Polska sp. z o. o.), które otrzymały dofinansowanie w konkursie FutureLab PK na projekty studenckie.

W ramach współpracy z firmą Phoenix Contact planowane są wyjazdy studyjne do zakładów produkcyjnych, a także udział członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Inteligentna Integracja Innowacji (3I) w międzynarodowym konkursie xplore 2023 Technology Award for a sustainable. Autorzy najlepszych projektów mają szansę na zdobycie nagrody finansowej na ich realizację.

Możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku akademickim, przy wsparciu firmy Phoenix Contact, to niepowtarzalna szansa na skuteczną pracę badawczą. Uważam, że największą wartością tego szczególnego miejsca jest zapewnienie młodym ludziom praktycznego kontaktu z technicznymi rozwiązaniami będącymi wiodącą nowością na rynku. To dobry fundament do dalszych działań – zapewnia Anna Romańska-Zapała.

Międzynarodowa Sieć Edukacyjna EduNet zrzesza około 150 laboratoriów w 35 krajach świata. W Polsce działa kilka takich placówek, m.in. w Politechnice Poznańskiej, Politechnice Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)