Aktualności
Życie akademickie
16 Stycznia
Źródło: www.puls.edu.pl
Opublikowano: 2023-01-16

Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej powstało w UPP

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uruchomione zostało Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej. Jednostka umożliwia eksperymentalną weryfikację teorii ekonomicznych oraz badanie zachowań rynkowych i konsumenckich w warunkach kontrolowanych.

Pracownia powstała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyniki prowadzonych w niej eksperymentów wykorzystywane są do testowania, a także lepszego zrozumienia teorii ekonomicznych i mogą być wskazówką przy wprowadzaniu lub reformowaniu instrumentów politycznych.

Eksperymenty laboratoryjne w badaniach ekonomicznych polegają na obserwacji i analizie zachowań decyzyjnych jednostek w kontrolowanym otoczeniu gospodarczym. W wyniku stosowania odpowiednich bodźców uczestnicy eksperymentów podejmują realne decyzje w symulowanych sytuacjach ekonomicznych. Analiza tego procesu umożliwia zrozumienie motywów podejmowania decyzji, ocenę możliwości zaistnienia współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz podatności jednostek na programy polityczne – tłumaczy dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska z Wydziału Ekonomicznego UPP, kierownik laboratorium.

Pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt do badań z zakresu neuroekonomii (EEG oraz eye-tracker), sprzęt do testowania zachowań graczy przy wykorzystaniu teorii gier (zestaw zsynchronizowanych komputerów wraz z oprogramowaniem do analizy podejmowania decyzji przez uczestników w określonej sytuacji decyzyjnej ujętej w formie gry ekonomicznej z „realnymi wypłatami”) oraz salę fokusową (przeznaczoną do pozyskiwania danych o charakterze jakościowym w formie wywiadów grupowych).

Badania prowadzone w laboratorium obejmują analizę zachowań podmiotów w sektorze rolno-spożywczym, uwzględniając globalne trendy na rynku żywności oraz interwencję w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Poza badaniami naukowymi laboratorium służy także celom dydaktycznym.

Iwona Cieślik, źródło: UPP

 

Dyskusja (0 komentarzy)