Aktualności
Życie akademickie
04 Kwietnia
Fot. Michał Nakoniczewski
Opublikowano: 2023-04-04

Laboratorium Ekonomii Behawioralnej otwarto na Uniwersytecie Szczecińskim

Laboratorium Ekonomii Behawioralnej otwarto w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednostka ma być centrum badań procesów oceniania, procesów decyzyjnych oraz zachowań konsumentów.

Laboratorium, które znajduje się na Wydziale Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowić będzie centrum badań nad naturą podejmowania decyzji ekonomicznych przy pomocy narzędzi i metod stosowanych w ekonomii behawioralnej. Dzięki temu będzie możliwe testowanie ludzkich zachowań oraz reakcji na różnorodne bodźce/czynniki zewnętrzne. W kontrolowanych warunkach weryfikowane będą teorie ekonomiczne oraz badane zachowania rynkowe.

Głównym narzędziem badawczym stosowanym w pracowni są eksperymenty, których wyniki umożliwiają eliminowanie niekorzystnych i nieefektywnych rozwiązań systemowych, a w konsekwencji redukcję ryzyka i unikanie strat gospodarczych. Powtarzalność stosowanych testów umożliwia odkrywanie wzorców ludzkich zachowań oraz mechanizmów reakcji ludzi i podmiotów gospodarczych na zmianę warunków gospodarowania, przepisów i regulacji. Prowadzimy tu także badania z zakresu behawioralnych aspektów podejmowania decyzji finansowych, których wyniki znajdują zastosowania w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego – wyjaśnia dr hab. Rafał Nagaj, koordynator laboratorium.

Wśród głównych obszarów badań prowadzonych w laboratorium są: preferencje i zachowania podmiotów gospodarczych, racjonalność decyzji ekonomicznych i finansowych, identyfikacja kognitywnych zniekształceń oraz heurystyk wpływających na racjonalność podejmowanych decyzji ekonomicznych, psychologia podejmowania decyzji oraz postrzeganie ryzyka i emocji przez podmioty ekonomiczne.

Słuzyć temu będzie nowoczesna aparatura, m.in. PPG – urządzenie do rejestracji sygnału pletyzmograficznego, EDA – urządzenie do rejestracji aktywności elektrodermalnej, EMG – urządzenie do prowadzenia badania elektromiograficznego, EEG – elektroencefalograf z dodatkowymi kanałami do EKG, EMG, EOG i pomiaru oddechu.

Z Laboratorium Ekonomii Behawioralnej korzystać będą nie tylko naukowcy, ale również studenci z kierunków: ekonomia oraz informatyka i ekonometria. Zaplanowano szkolenia i seminaria z zakresu ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej.

MK, źródło: www.eif.usz.edu.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)