Aktualności
Życie akademickie
27 Lipca
Źródło: www.amu.edu.pl
Opublikowano: 2022-07-27

Laboratorium Neuronauki Poznawczej powstało w UAM

Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej otwarto na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będą w nim prowadzone badania z zakresu biofizyki, psychoakustyki, biopsychologii, kognitywistyki czy neuropedagogiki.

Neuronauka poznawcza (cognitive neuroscience) to interdyscyplinarny obszar badawczy skoncentrowany na studiach nad neuronalnymi korelatami procesów poznawczych. Neuronaukowcy poznawczy badają zatem najbardziej złożone mechanizmy (np. związane z uwagą, przetwarzaniem obrazów i dźwięków czy z rozwiązywaniem problemów) najbardziej skomplikowanego obiektu, jakim jest ludzki mózg. Neuronauka poznawcza jest stosunkowo nowym nurtem naukowym, a jej powstanie związane jest z rozwojem nieinwazyjnych metod badania mózgu. Należą do nich strategie neuroobrazowania (np. EEG czy fMRI), ale także techniki neurostymulacji (np. TMS, czyli stymulacja magnetyczna lub tDCS – stymulacja prądem stałym). W ośrodkach naukowych na całym świecie powoływane są laboratoria neuronauki poznawczej, w których zespoły składające się z fizyków, biologów, psychologów, kognitywistów, pedagogów i lingwistów prowadzą transdyscyplinarne badania naukowe.

Działania na rzecz utworzenia tego typu laboratorium także na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainicjował prof. Michał Klichowski z Wydziału Studiów Edukacyjnych, pełnomocnik rektora ds. otwartej nauki. W latach 2019–2021 był on koordynatorem naukowym międzynarodowego grantu European Network on Brain Malformations (Neuro-MIG), w ramach którego badania prowadziło blisko 200 neuronaukowców z 31 krajów z 4 kontynentów. Efektem jego starań jest otwarte właśnie Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej.

Zamierzamy realizować w nim badania dotyczące funkcjonalnej organizacji mózgu człowieka z wykorzystaniem metod przezczaszkowej stymulacji mózgu do wspomagania procesu uczenia się. Planowane są również projekty z zakresu akustyki, na potrzeby których przeprowadzone zostaną różnorakie neurotesty i neuropomiary, a także badania neuronaukowe, z analizami akustycznymi stosowanych w nich bodźców – zapowiada prof. Roman Gołębiewski, dziekan Wydziału Fizyki UAM.

W laboratorium będą wspierane interdyscyplinarne projekty naukowe osadzone szczególnie w takich obszarach, jak: biofizyka, psychoakustyka, biopsychologia, kognitywistyka czy neuropedagogika. Pracownia została wyposażona  m.in. w medyczny aparat EEG z pełnym oprogramowaniem, aparat do neurofeedbacku, stymulator mózgu typu tDCS, a także dwa wysokiej klasy komputery kontrolujące eksperymenty wraz z licznymi pakietami testów psychologicznych i dedykowanymi im padami. W jednej z części MLNP znajdują się ponadto zestawy do testów i badań psychomotorycznych.

Zarówno prof. Klichowski, jak i jego zespół w składzie m.in. dr Tomasz Przybyła, mgr inż. Agnieszka Kruszwicka i mgr Weronika Rochatka, to wysoce zmotywowane i pełne pasji do neuronauki osoby, które pragną realizować międzywydziałowe projekty badawcze. Planowane są np. badania z zakresu akustyki, w których w MLNP przeprowadzone zostaną różnorakie neurotesty i neuropomiary, a także badania neuronaukowe, z analizami akustycznymi stosowanych w nich bodźców. Wszystko to ma owocować wspólnymi publikacjami w najlepszych multidyscyplinarnych czasopismach.

Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej  znajduje się w budynku Katedry Akustyki na Wydziale Fizyki UAM, a prowadzone będzie we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM.

MK, źródło: www.fizyka.amu.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)