Aktualności
Życie akademickie
18 Października
Fot. K. Krzysiak, SAF PL
Opublikowano: 2019-10-18

Latający Uniwersytet Drogowy

Politechniki: Lubelska i Białostocka wyszły z inicjatywą Latającego Uniwersytetu Drogowy. Ma on być kuźnią inżynierów drogowców, świetnie przygotowanych do zawodu zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

W czwartek 17 października trzydziestu studentów z Koła Naukowego „Drogowiec” Politechniki Białostockiej oraz z Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej rozpoczęło dwudniowe warsztaty na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Podczas zajęć studenci poznają najnowsze metody badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, analizują ruch pojazdów i hałas drogowy oraz koszty w zakresie drogownictwa, a także pogłębiają wiedzę na temat trendów w projektowaniu uspokojenia ruchu.

– Latający Uniwersytet koncentruje się na działaniach edukacyjnych oraz badawczych. Chcemy podnosić standardy kształcenia, a przede wszystkim zintegrować środowisko akademickie drogowców. Na poszczególnych uczelniach realizowane są tematy o wąskiej specjalizacji, dlatego ważne jest, abyśmy dzielili się wiedzą i nowinkami technologicznymi – podkreśla prof. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej.

– W środowisku drogowców nie było dotąd pomysłu na to, jak zainteresować młodych tą dziedziną. Mamy nadzieję, że Latający Uniwersytet Drogowy to zmieni – mówi dr inż. Marta Wasilewska, pomysłodawczyni i współorganizatorka Latającego Uniwersytetu Drogowego, pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Organizatorami warsztatów są: Latający Uniwersytet Drogowy i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Sponsorem jest ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)