Aktualności
Życie akademickie
05 Listopada
Opublikowano: 2018-11-05

Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego

Wśród laureatów VI edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego, organizowanego przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie ,znaleźli się studenci SGH, SGGW i UG.

Konkurs był adresowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili swoje prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2018 r .

Nadesłane prace oceniane były przez jury, w którego skład weszli posiadacze certyfikatu DIMAQ, certyfikowani trenerzy DIMAQ, przewodniczący Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, przedstawiciel SGH. Spośród wszystkich nadesłanych prac do II etapu zostały zakwalifikowane 4 prace magisterskie i 9 licencjackich, spośród których jury ostatecznie wyłoniło czworo laureatów.

– Pomysł, aby IAB Polska przyglądało się pracom z zakresu digitalu, jest znakomity. Z jednej strony my, praktycy tego rynku, mamy wgląd w to, co najmocniej interesuje uczelnie w Polsce i samych studentów. Z drugiej – absolwenci już na starcie kariery zawodowej mogą otrzymać realne wsparcie ze strony środowiska skupiającego branżę i mają ogromną szansę, aby zostać dostrzeżonymi przez potencjalnych pracodawców. To również ich pierwszy nieraz kontakt z DIMAQ, programem certyfikacji wiedzy i umiejętności e-marketingowych – mówi Grzegorz Krzemień, juror konkursu, szef Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, prezes GoldenSubmarine.

Decyzją jury zwycięzcą VI edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI w kategorii prac magisterskich został Karol Kopańko, autor pracy Model przychodów Freemium. Czynniki sukcesów i porażek (SGH), który otrzymał nagrodę główną bezpłatne uczestnictwo w studiach podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz płatne praktyki u jednego z partnerów konkursu. W kategorii prac licencjackich pierwsze miejsce ex aequo zdobyły: Aleksandra Garbarska, autorka pracy Kierunki rozwoju w e-handlu w ujęciu globalnym w latach 2010-2017 (SGGW) oraz  Agata Siemaszko za pracę licencjacką Digitalny storytelling jako narzędzie marketingowe na Facebooku (UG), które otrzymały udział w szkoleniu 4-dniowa Akademia DIMAQ wraz z egzaminem DIMAQ oraz płatne praktyki u partnerów Konkursu.

Jury przyznało również wyróżnienie za pracę  magisterską Fenomen Youtube i jego modeli biznesowych (PWSFTviT w Łodzi), której autorem jest Karol Gajos.  Nagrodą za wyróżnienie są płatne praktyki zawodowe u partnerów Konkursu.

– Poziom zgłoszeń był w większości na bardzo wysokim poziomie. Poruszane tematy były ciekawe, prace miały dobrą strukturę, czytało się je naprawdę dobrze. W tym roku wyróżniliśmy tych autorów, którzy przygotowali szczegółowe i przekrojowe analizy case studies. Z doświadczenia wiem, że tego typu prace wymagają sporo czasu i zaangażowania. Liczę na więcej tego typu zgłoszeń w kolejnej edycji, a tegorocznym laureatom serdecznie gratuluję – mówi Michał Szczur, juror konkursu, trener DIMAQ, Digital Activation Manager w Mindshare.

Planowana jest już VII edycja konkursu. Będzie ona poszerzona o kategorię prac podyplomowych, a zgłoszenia będą przyjmowane wiosną 2019 roku. Szczegółowe informacje o Konkursie na stronie IAB Polska: http://iab.org.pl/. Informacje o Studiach Podyplomowych SGH Marketing Internetowy: http://www.marketing-internetowy.edu.pl/

Dorota Zawadzka

Dyskusja (0 komentarzy)