Aktualności
Życie akademickie
18 Lutego
Opublikowano: 2021-02-18

Laureaci stypendiów doktoranckich

Naukowa Fundacja Polpharmy przyznała stypendia w programie adresowanym do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich. Dziewięcioro laureatów otrzyma po 10 tys. zł.

Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Mogą w nim wziąć udział młodzi naukowcy, którzy w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do konkursu 3 osoby. Zgodnie  z przyjętymi przez Radę Naukową kryteriami przy ocenie wniosku punktowane są: założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.), dotychczasowy dorobek naukowy (do 30 pkt.) i publikacje (do 50 pkt.). W rozstrzygniętym właśnie konkursie wpłynęło 17 wniosków. Uwzględniając wyżej wymienione kryteria, Fundacja postanowiła przyznać 9 stypendiów, każde po 10 tys. zł. Otrzymali je:

  • Jakub Gumprecht ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
  • Konrad Stawiski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  • Agata Szymaszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  • Jakub Fronczek z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
  • Agnieszka Jankowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
  • Michał Wysocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
  • Mateusz Cieśluk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
  • Michał Marciniec z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • Dorota Ochijewicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W przeprowadzonych dotychczas ośmiu edycjach konkursu Naukowa Fundacja Polpharmy wręczyła 66 stypendiów o łącznej wartości 660 tysięcy złotych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)