Aktualności
Życie akademickie
19 Października
Źródło: www.ncn.gov.pl
Opublikowano: 2021-10-19

Laureat Nagrody NCN o swoich odkryciach w Dachli

Wykład dr. Pawła L. Polkowskiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zainauguruje cykl prelekcji laureatów Nagrody NCN. Transmisja w środę, 20 października, o godz. 18:00 na kanale YouTube Copernicus Center.

„Wyspa petroglifów: 10 lat badań w egipskiej oazie” to pierwszy z sześciu zaplanowanych jeszcze w tym roku wykładów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Paweł Polkowski skupi się na sztuce naskalnej, która należy do najczęściej odnajdowanych w Dachli (największej oazie Pustyni Zachodniej w Egipcie) zabytków, odkrytych już na ponad trzystu stanowiskach i tworzonych w różnych okresach w jej długich dziejach.

Przedstawię główne zagadnienia poruszane w moich badaniach i leżące u ich podstaw założenia teoretyczne, a także przybliżę specyfikę pracy w tym regionie, jak i samą Dachlę, którą Herodot nazwał niegdyś Wyspą Szczęśliwych – zapowiada archeolog z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Naukowiec zajmuje się badaniem sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu oraz innych zagadnień związanych z ikonografią, krajobrazem i teorią w archeologii. Jest jednym z najbardziej kompetentnych badaczy północnoafrykańskiej sztuki naskalnej w skali światowej. Od 2016 r. kieruje misją o nazwie The Petroglyph Unit of the Dakhleh Oasis Project, która bada petroglify w oazie Dachla w Egipcie. Od ponad roku jest też kierownikiem Dakhleh Oasis Project – projektu o ponad 40-letniej historii, który łączy szereg misji badawczych, studiujących różne aspekty tej oazy i egipskiej Pustyni Zachodniej. Najważniejszym etapem badań dr. Polkowskiego jest – jak sam mówi – „próba wplatania sztuki naskalnej w szerszą narrację na temat przeszłego krajobrazu oazy”.

Moje studia pokazują, że w różnych epokach tworzenie sztuki naskalnej miało rozmaite funkcje i znaczenia. Zastanawiam się nad miejscem tej twórczości w procesie transmisji wiedzy o świecie, a także nad ontologicznym statusem sztuki naskalnej i przedstawianych w niej istot – wyjaśnia badacz.

Jest laureatem trzech grantów NCN. Został również wyróżniony stypendium Urzędu Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2013 r. oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018–2020. Kilkanaście dni temu otrzymał Nagrodę NCN przyznawaną młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe.

Jego wykład rozpocznie się w środę, 20 października, o godz. 18:00 i będzie transmitowany na żywo (i dostępny także później) na kanale YouTube Copernicus Center. Przewidziana jest także sesja pytań.

Do końca roku zaplanowano pięć kolejnych prelekcji z udziałem laureatów Nagrody NCN:

  • 3 listopada – prof. Jakub Growiec
  • 17 listopada – prof. Wojciech Fendler
  • 1 grudnia – dr hab. Michał Tomza
  • 8 grudnia – dr hab. Sebastian Glatt
  • 15 grudnia – prof. Jonatan Gutman

MK

Dyskusja (0 komentarzy)