Aktualności
Życie akademickie
19 Października
Źródło: http://lorealdlakobietinauki.pl/
Opublikowano: 2017-10-19

L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Co łączy badania nad nowotworami, nanomateriałami czy chorobami cywilizacyjnymi? Najkrócej mówiąc – kobiety. Tymi dziedzinami nauki zajmują się badaczki wyróżnione w tym roku, w 17. już edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Podczas uroczystej gali 18 października wręczono stypendia habilitacyjne, dla doktorantek i jedno dla magistrantki.

Stypendia habilitacyjne w wysokości 35 tys. zł otrzymały: dr Agnieszka Gajewicz z Wydziału Chemii, Uniwersytetu Gdańskiego za Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez nanomateriały, dr n. med. Marta Mańczuk z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Pracowni Prewencji Pierwotnej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie za badania Choroby cywilizacyjne – ocena czynników ryzyka związanych ze stylem życia oraz dr Anna Michalska z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie za badania Identyfikacja kluczowych parametrów wybranych sposobów suszenia mających wpływ na termolabilność i interakcje związków bioaktywnych w proszkach owocowych.

Stypendia dla doktorantek, w wysokości 30 tys. zł, otrzymały: mgr Monika Riegel z Centrum Neurobiologii, Pracowni Obrazowania Mózgu, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN za badania Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej bodźców werbalnych nacechowanych emocjonalnie – badania behawioralne oraz z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), mgr Wioletta Rut z Zakładu Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej za Zastosowanie naturalnych i nienaturalnych aminokwasów w otrzymywaniu aktywnych i specyficznych markerów dla proteaz cysteinowych i treoninowych.

Stypendium dla magistrantki o wartości 20 tys. zł odebrała mgr Anna Konturek-Cieśla z Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego za badania Wpływ oksygenazy hemowej-1 i G-kwadrupleksów na stabilność genomową w patogenezie ostrych białaczek szpikowych (AML).

Tegoroczne stypendystki dołączyły do grona ponad 2700 kobiet na całym świecie, 87 z Polski, nagrodzonych w międzynarodowych edycjach programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science, odbywającego się w 115 krajach. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet–naukowców i zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

Poza otrzymaniem stypendiów badaczki, przy wsparciu organizatorów programu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, biorą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach.
Od tego roku wszystkie stypendystki otrzymują także dostęp do platformy networkingowo-szkoleniowej Academy For Women in Science”. To nowy element wsparcia młodych uczonych, miejsce wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie kompetencji miękkich, niezwiązanych ściśle z tematem prac naukowych, jednak istotnych w zarządzaniu zespołem badawczym czy promowaniu swojej pracy.

Jk

(źródło: L’Oréal Polska)

Dyskusja (0 komentarzy)