Aktualności
Życie akademickie
12 Grudnia
Źródło: www.nauka.gov.pl/
Opublikowano: 2017-12-12

Laury MNiSW dla naukowców i dydaktyków

Wybrani z grona najlepszych przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

Nagrody resortowe przyznawane są co roku przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. W tym roku otrzymali je: prof. dr hab. inż. Janusz Rosiak z Politechniki Łódzkiej; prof. dr hab. Stefan Jurga z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Emil Panek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; prof. dr hab. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:prof. dr hab. Jan Lichtarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń z Uniwersytetu Łódzkiego; prof. dr hab. Zdzisław Targoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; prof. dr hab. Joachim Zdrenka z Uniwersytetu Zielonogórskiego; prof. dr hab. Kazimierz Pająk z PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dwie nagrody indywidualne i jedną zespołową otrzymali: prof. Ewa Piórkowska z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN za badania nad rozwojem materiałów polimerowych biodegradowalnych i nanokompozytowych w kategorii badania na rzecz rozwoju gospodarki; prof. Marek Kwiek z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za naukowe badania szkolnictwa wyższego prowadzone w ramach polityki publicznej w kategorii badania na rzecz rozwoju społeczeństwa; dr Piotr Wcisło wraz z zespołem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za opracowanie nowej metody poszukiwania ciemnej materii z wykorzystaniem optycznych zegarów atomowych w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzenie eksperymentu dającego ograniczenie na siłę oddziaływania hipotetycznej ciemnej materii z polami Modelu Standardowego.

Laureatami nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej zostali: prof. dr hab. Jakub Fichna z Międzywydziałowej Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. dr. hab. Wojciech Macyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. inż. Konrad Świrski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej; prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda z Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej; prof. dr hab. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Zieliński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymali: dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska z Politechniki Warszawskiej; dr hab. Sylwester Furmaniak z PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile; dr hab. inż. Paweł Ocłoń z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; dr hab. Mirosław Kwaśniewski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; dr hab. inż. Piotr Mackiewicz z Politechniki Wrocławskiej; dr hab. inż. Sławomir Żółkiewski z Politechniki Śląskiej w Gliwicach; dr hab. Przemysław Grzybowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; dr hab. Agnieszka Suder z Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; dr hab. Marek Piwowarczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr hab. Julian Sitarek z Uniwersytetu Łódzkiego; dr hab. Anna Zapalec z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; dr hab. inż. Aleksandra Parteka z Politechniki Gdańskiej; dr hab. Maria Gołda-Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; dr hab. inż. Krzysztof Bartecki z Politechniki Opolskiej oraz dr hab. Lucyna Rotter z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Za osiągnięcia naukowe II stopnia wyróżnienia odebrali: dr inż. Artur Surówka z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie; dr inż. Magdalena Bacharz z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach; dr Sylwia Bloch z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Magdalena Wróbel z Wyższej Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Nagrody za najlepsze osiągnięcia dydaktyczne odebrali: prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek z Politechniki Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; dr inż. Janusz Górniak z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak z Politechniki Łódzkiej; dr n. med. Marcin Wnuk i prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; dr hab. inż. Zbigniew Karaczun i dr inż. Grażyna Obidoska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; dr hab. Aneta Bac, mgr Urszula Chrabota, dr Paulina Aleksander-Szymanowicz, dr Edyta Janus oraz dr Aleksandra Kulis z Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; dr hab. Andrzej Żebrowski z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Za osiągnięcia organizacyjne wyróżnieni zostali: dr n. med. Michał Nowakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; prof. dr hab. Eugeniusz Zych z Uniwersytetu Wrocławskiego; dr Beata Fałda z PWSZ w Chełmie; dr inż. Mariusz Stępień z Politechniki Śląskiej w Gliwicach; prof. dr hab. Piotr Bała z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. med. Artur Mazur z Uniwersytetu Rzeszowskiego; dr hab. Małgorzata Makiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego; dr hab. Piotr Szymaniec z PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz dr hab. Andrzej Kapusta z Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Łącznie nagrodzonych zostało 60 przedstawicieli świata akademickiego.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)