Aktualności
Życie akademickie
03 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-10-03

List ministra edukacji i nauki z okazji inauguracji roku akademickiego

Minister edukacji i nauki skierował list do środowiska akademickiego w całym kraju. Zapowiedział w nim m.in. przekazanie 1,5 mld zł na podwyżki dla pracowników uczelni.

W liście z okazji inauguracji roku akademickiego minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na przypadającą za niespełna pół roku 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, która stała się impulsem do ustanowienia Roku Mikołaja Kopernika oraz powołania Akademii Kopernikańskiej. Podczas Międzynarodowego Kongresu Kopernikańskiego po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda Kopernikańska za osiągnięcia o przełomowym znaczeniu. Wyróżnieni zostaną także laureaci programu Perły Nauki. „W ten sposób pragniemy wyróżnić wybitnie uzdolnionych studentów, którzy chcą rozwijać własne badania naukowe lub twórczość artystyczną pod kierunkiem opiekuna naukowego” – napisał.

Szef MEiN podkreślił, że jedną z kluczowych kwestii w rozpoczynającym się roku akademickim będzie wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich. „Już teraz mogę poinformować, że jeszcze w październiku o 150 mln zł zwiększymy subwencję z przeznaczeniem na Państwa wynagrodzenia. To spowoduje, że w przyszłym roku kalendarzowym w budżecie znajdzie się o 600 mln zł więcej na pensje pracowników szkół wyższych. Dodatkowo od maja tę pulę powiększymy o 700 mln zł. Łącznie na podwyżki dla pracowników uczelni w bieżącym i przyszłym roku kalendarzowym przeznaczymy prawie 1,5 mld zł”– wskazał.

W liście minister Przemysław Czarnek zapewnił, że prowadzone są intensywne prace nad redukcją kosztów utrzymania uczelni, zwłaszcza w zakresie cen energii elektrycznej, których wzrost spowodowany jest wojną w Ukrainie i światowym kryzysem energetycznym. Minister wyraził też ogromne uznanie dla dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej, badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej pracowników uczelni. Życzył całej społeczności akademickiej efektywnego rozwoju, realizacji pasji naukowych, a także ambitnych projektów badawczych.

MK

List szefa MEiN do uczelni publicznych

List szefa MEiN do uczelni niepublicznych

Dyskusja (0 komentarzy)