Aktualności
Życie akademickie
01 Października
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2021-10-01

List ministra z okazji inauguracji roku akademickiego

Misją uczelni jest prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie prawdy oraz kształcenie umiejętności jej odkrywania. Prawda jest również fundamentem wolności akademickiej. Tę wolność chcemy wzmacniać i promować w każdym wymiarze działalności akademickiej – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście skierowanym do całej wspólnoty akademickiej.

Przy okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 szef resortu wyraził nadzieję, że społeczność akademicka, bogatsza o półtoraroczne doświadczenia związane z koniecznością dostosowania organizacji dydaktyki i działalności naukowej do zmienionej rzeczywistości, sprosta wyzwaniu, jakie wciąż niesie ze sobą pandemia COVID-19.

Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu i naszemu wsparciu nowy rok akademicki – mimo ewentualnych trudności związanych z sytuacją epidemiczną – przyniesie kolejne sukcesy studentów, będzie czasem przełomowych osiągnięć naukowych, zaowocuje rozwojem potencjału polskich uczelni, wzmocnieniem ich pozycji na arenie międzynarodowej oraz zacieśnieniem współpracy między nauką i sektorem gospodarczym – napisał Przemysław Czarnek.

Nawiązując do misji, jaką mają do wypełnienia uczelnie, szef resortu podkreślił, że wartością, która powinna je definiować jest prawda. „Ma ona moc jednoczącą, może być fundamentem zgody i solidarności, także na poziomie społecznym. Prawda jest również fundamentem wolności akademickiej. Tę wolność chcemy wzmacniać i promować
w każdym wymiarze działalności akademickiej” – czytamy w liście.

Minister dodał, że chronienie i wspieranie wolnego od nacisków politycznych, rzetelnego i zgodnego z etyką prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych jest jednym z kluczowych założeń Polityki Naukowej Państwa.

Tak realizowane badania naukowe umożliwiają zarówno odkrywanie prawdy, jak również wzmacniają autonomię szkół wyższych, aby mogły one formować swoją strukturę i programy badawcze oraz prowadzić kształcenie oparte na specyfice naukowej i regionalnej – zwrócił uwagę Przemysław Czarnek.

Zadeklarował też wsparcie uczelni oraz instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz rekordową kwotą 1 mld zł.

Jestem przekonany, że inwestycje w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, które wzmacniają potencjał naukowy szkół wyższych, w przyszłości przełożą się bezpośrednio na rozwój gospodarczy Polski – zapewnił w liście do społeczności akademickiej.

MK

List ministra edukacji i nauki

Dyskusja (0 komentarzy)