Aktualności
Życie akademickie
06 Marca
Opublikowano: 2017-03-06

List otwarty do dyrekcji Teatru Powszechnego

Publikujemy list otwarty Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio do dyrekcji Teatru Powszechnego w Warszawie w sprawie spektaklu „Klątwa”.

Kraków, dn. 24 lutego 2017 r.

Pan Paweł Łysek, dyrektor Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

Panowie Paweł Sztarbowski i Krzysztof Rudziński, wicedyrektorzy Teatru Powszechnego

Państwo Oliver Frljić, Karolina Adamczyk, Jacek Beler, Julia Wyszyńska, Klara Bielawka, Maria Robaszkiewicz, Barbara Wysocka, Arkadiusz Brykalski, Michał Czachor, Agnieszka Jakimiak, Joanna Wichowska, Goran Injac, Mateusz Atman, Jakub Skrzywanek, Sandra Dekanić, Jaqueline Sobiszewski, Małgorzata Dzik – pomysłodawcy i wykonawcy spektaklu „Klątwa”

Szanowni Państwo,

Kierujemy list otwarty do Państwa, tworzących zespół Teatru Powszechnego zaangażowany w spektakl „Klątwa”, aby wyrazić żądanie zaprzestania inscenizacji, która poniża osobę św. Jana Pawła II i w której dopuszcza się bezczeszczenia Krzyża. Wartości humanizowania życia, jakie niesie przesłanie Jana Pawła II i sacrum Krzyża to największe dobro, które kochamy i szanujemy.

Odwołujemy się do Państwa uczuć i pamięci.

Poniżanie ludzi, których Państwo kochają, bezczeszczenie drogich Państw u przedmiotów, szydzenie z wyznawanych przez Państwa idei zadawałoby Państwu ból za każdy razem wykonywania takiego aktu. W przypadku postępowania Państwa akt ten ma wymiar publiczny, a więc tym bardziej i bolesny i groźny.

Właśnie – groźny, i to zwłaszcza gdy przypomnieć sobie jeszcze nieodległe czasy bezczeszczenia i niszczenia judaistycznych symboli religijnych w hitlerowskich Niemczech, a następnie eksterminację całego narodu Żydowskiego. Gdy przypomnieć sobie walkę z kościołami chrześcijańskimi i wykorzenianie religijności w państwach komunistycznych.

I chcą się Państwo wpisywać w tę tradycję?

Zarząd i członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio

Prezes Zarządu prof. dr hab. Teresa Grabińska,WSOWL, Wrocław

Wiceprezes Zarządu dr hab. prof. UW Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz Zarządu dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Skarbnik Zarządu dr Leszek Cichobłaziński, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab.Leszek Bednarczuk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Anna Drzewicka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. KUL Marek Fiałkowski OFMConv

Prof. Andrzej Gieniusz CR, Pontificia Universitas Urbanianum , Rzym

Dr Maria Gubińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Congregazione delle Cause dei Santi, Watykan

Dr hab. prof. UO Mirosław Lenart, Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu

Dr inż. Igor Leś, Warszawa

Ks. dr Marek Leśniak,

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Regina Lubaś-Bartoszyńska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Barbara Marczuk, Uniwersytet Jagielloński

Mgr Anna Maria Martinelli, emeryt. lektor j. włoskiego, KUL

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Jan Prokop, Uniwersytet Pedagogiczny, PAU

Dr hab. prof. UO Henryk Spustek

Dr hab. prof.UP Antoni Szwed, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr n.med Krzysztof Walczewski, Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Mgr Katarzyna Wilczek, doktorantka UJ

Dr hab. prof. PWSZ Bogdan Węgrzyn, Tarnów

Dr Teresia Żigova, Katolicki Ośrodek Edukacyjny i Katechetyczny przy Konferencji Episkopatu Słowackiego w Koszycach

Współpracownicy i Sympatycy Towarzystwa:

Prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński

Dr Roman Jacek Kieferling, Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Korus, Uniwersytet Jagielloński, PAU

Mgr Agnieszka Korus, emeryt. nauczyciel I LO im. B. Nowodworskiego, Kraków

Lek. med. Monika Kopecka, Kraków

Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. UKSW Maria Ryś

Prof. dr hab. n. med.

Zdzisław Jan Ryn, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Źródło: wpolityce.pl/

Dyskusja (0 komentarzy)