Aktualności
Życie akademickie
17 Września
Źródło: Politechnika Łódzka
Opublikowano: 2021-09-17

Łódzkie Alchemium otwarte

Prof. Klaus Müllen został doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej niemieckiemu chemikowi odbyła się 17 września i towarzyszyła otwarciu nowego gmachu Wydziału Chemicznego PŁ.

Nowoczesna bryła budynku, znakomicie zaplanowane wnętrza tworzące przyjazne warunki do pracy i nauki, reprezentacyjna i świetnie wyposażona aula im. prof. Tadeusza Paryjczaka mieszcząca 500 osób, mniejsze audytoria i sale seminaryjne, znakomite zaplecze konferencyjne oraz duża przestrzeń wystawiennicza dla najdłużej funkcjonującej w uczelni galerii „Politechnika” – tak w skrócie można opisać oddany do użytku pierwszy z budynków kompleksu „Alchemium – magia chemii jutra”. 

W foyer przed aulą umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą pamięci prof. Tadeusza Paryjczaka (1932–2019). Jest to wyraz uznania dla wybitnych zasług uczonego, który przez kilkanaście lat kierował Wydziałem Chemicznym – na dziekana był wybierany aż 6 razy! Stworzył wiodący w kraju i poza granicami kierunek badawczy adsorpcji i katalizy. Ostatnie lata swojej pracy zawodowej poświęcił zagadnieniom zielonej chemii, będąc współautorem pierwszej w Polsce monografii na ten temat. Prof. Paryjczak został uhonorowany godnością doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Pierwszy etap inwestycji, której zakończenie planowane jest na 2024 rok, kosztował blisko 65 mln zł. Na realizację Politechnika Łódzka otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 47,5 mln zł. W następnym etapie przewidziano budowę i wyposażenie laboratoriów, a także sal dydaktycznych.

Otwarciu Alchemium towarzyszyła uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa jednemu z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych chemików na świecie prof. Klausowi Müllenowi.

Jego osiągnięcia wyznaczają nowe kierunki rozwoju w chemii organicznej i polimerów oraz w zaawansowanej inżynierii materiałowej – mówi prof. Jacek Ulański, promotor doktoratu, kierownik Katedry Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym.

Katedra od ponad dwudziestu lat ściśle współpracuje z prof. Müllenem i jego zespołem. Efektem są m.in. staże w Instytucie Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji, na które od wielu lat wyjeżdżają studenci i doktoranci PŁ. Instytut ten jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych na świecie ośrodków badań nad materiałami wielkocząsteczkowymi. Od 1989 r. aż do przejścia na emeryturę w 2017 r. prof. Klaus Müllen był jego dyrektorem. Instytut jest także partnerem wielu projektów łódzkiej uczelni, w tym Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM), którego komitetowi naukowemu przewodniczy niemiecki chemik.

Uczony jest światowym autorytetem w zakresie chemii supramolekularnej, chemii polimerów i nanotechnologii. Jego osiągnięcia w dziedzinie syntezy molekularnych i makromolekularnych związków chemicznych o ściśle zdefiniowanych strukturach i właściwościach fizyko-chemicznych wniosły nieoceniony wkład do wiedzy z wielu obszarów chemii, fizyki, zaawansowanej inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii. Zainteresowania badawcze prof. Müllena skupiają się wokół nowych metod syntezy bardzo szerokiej gamy materiałów funkcjonalnych: grafenów i materiałów węglowych; polimerów, w tym skoniugowanych i wielowymiarowych o złożonej, trwałej architekturze; funkcjonalnych sieci polimerowych., w szczególności do celów katalitycznych; barwników i pigmentów; materiałów ciekłokrystalicznych do urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych; hybryd biosyntetycznych i nanokompozytów.

Jego dorobek naukowy to m.in. 2100 artykułów naukowych w najlepszych czasopismach oraz 70 patentów. O wpływie jego prac na rozwój badań na świecie świadczy bardzo wysoki indeks Hirscha (171) oraz ponad 140 tys. cytowań jego publikacji.

MK, źródło: PŁ

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)