Aktualności
Życie akademickie
29 Listopada
Źródło: Uniwersytet Łódzki
Opublikowano: 2022-11-29

Łódzkie uczelnie zacieśniają współpracę

We wtorek, 29 listopada, rektorzy największych łódzkich uczelni podpisali deklarację zacieśniania współpracy w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w siedzibie Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

Rektorzy zadeklarowali „konsekwentne zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami dla dobra społeczności akademickiej, a także miasta, województwa oraz wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów w kraju i za granicą”. Ta kooperacja trwa od lat, ale teraz wspólne działania nabiorą bardziej formalnego charakteru. W dokumencie podkreślono odrębność i unikatowość każdej z uczelni, z jej historią i potencjałem. Współpraca ma dotyczyć zarówno działalności naukowej i artystycznej, kształcenia, jak również kształtowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Podstawą naszej współpracy jest solidarność, tolerancja, zaangażowanie i szacunek wśród pracowników, doktorantów i studentów łódzkiej społeczności akademickiej. Wyrażamy przekonanie, że ukształtowana przez dekady różnorodność łódzkich publicznych szkół wyższych, wzmocniona wielokulturowymi tradycjami Łodzi, nie stoi w sprzeczności, lecz jest najsilniejszym fundamentem jedności, którą wspólnie zamierzamy budować w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego – zaakcentowano w deklaracji.

Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz – rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, dr Przemysław Wachowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Radzisław Kordek – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Na uczelniach, którymi kierują, studiuje 46 tys. osób, w tym 3,5 tys. obcokrajowców i 1,5 tys. doktorantów. Zatrudnienie znalazło w nich 10,5 tys. pracowników. Kształcenie odbywa się w sumie na 266 kierunkach, a badania są prowadzone w 42 dyscyplinach. O wpływie na rozwój nauki świadczy fakt, że w ostatnich pięciu latach na łódzkich uczelniach zrealizowano 1,5 tys. projektów wartych ponad 2 mld zł. Na remonty i inwestycje przeznaczono od 2017 roku ponad 2,5 mld zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)