Aktualności
Życie akademickie
17 Września
Opublikowano: 2020-09-17

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną lubelskie uczelnie publiczne wspólnie z Urzędem Miasta Lublin organizują wspólną, innowacyjną formułę festiwalu online pod nazwą Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Inicjatywa pozwala na zachowanie ciągłości w upowszechnianiu, promowaniu oraz popularyzowaniu nauki i badań naukowych w społeczeństwie i stanowi jednocześnie doskonały przykład wzajemnej, bardzo dobrej współpracy w celu realizacji misji i wizji Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Wydarzenie będzie transmitowane online na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji w dniach 22–24 września. Dzięki wirtualnej formie uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć transmisję na żywo całego programu, bez konieczności wychodzenia z domu. Dla kandydatów na studia zostały stworzone specjalne wirtualne stoiska lubelskich publicznych uczelni wyższych oraz miasta.

Celem Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki jest ukazanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integracja i współpraca społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym Lubelszczyzny, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ukazanie osiągnięć i działań poszczególnych uczelni na polu walki z wirusem SARS-CoV-2. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury, z kolei w części artystycznej ukazane zostaną dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność lubelskich uczelni i miasta na polu sztuki i kultury.

Przedsięwzięcie skierowane jest do odbiorców krajowych i międzynarodowych, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców, samorządowców, osób starszych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Pierwszego dnia wydarzenia, w ramach modułów Nauka i Nowe technologie udostępnione online zostaną m.in. projekty:

 • Co w trawie świeci? (prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki z Katedry Biofizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Rozmnażanie roślin in vitro – konieczność, norma czy fanaberia? (dr inż. Marzena Parzymies z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego),
 • Chimery ludzkie (dr Andrzej Zykubek z Katedry Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II),
 • Od modelu 3D do skalpela – chirurgia twarzoczaszki (dr Krystian Kuźniarz, lek. Jarosław Konopelko, dr Marcin Baran i prof. dr hab. Tomasz Tomaszewski z Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego)
 • Obróbka plastyczna metali na podstawie procesu walcowania pierścieni stalowych na gorąco (mgr inż. Piotr Surdacki z Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Politechniki Lubelskiej).

W ramach modułów Sztuka i Kultura pojawią się z kolei takie projekty, jak:

 • Przez świat. Spotkania z podróżą: Irlandia. Zielona wyspa na piwnej pianie (lic. Anna Śliwa ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie i Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, „Chatka Żaka”),
 • Sztuka kulinarna (mgr inż. Piotr Stanikowski z Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii Uniwersytetu Przyrodniczego),
 • Kreacja w przestrzeni (mgr inż. Paweł Adamiec z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II),
 • Ludowe tańce i melodie (Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego)
 • Gra z czasem (Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej).

Ciekawą propozycją ze strony Miasta Lublin będzie emisja filmu Twarze nieistniejącego miasta w reżyserii dr hab. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk, prof. UMCS, który powstał na podstawie kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w 2012 roku w jednej z kamienic na Rynku Starego Miasta w Lublinie.

Podczas drugiego, anglojęzycznego dnia wydarzenia, tematyka projektów w ramach modułów Science & Technology promować będzie wiedzę w obszarze COVID-19, a w szczególności osiągnięcia i działania poszczególnych uczelni na tym polu. Widzowie będą mogli obejrzeć m.in. takie projekty popularnonaukowe jak:

 • Numerical simulation of the novel coronavirus spreading – some insights from business and economy environment (dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, z Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej),
 • NOYEN ROBOTICS CARE – robot for disinfecting production spaces, warehouses and communication routes vs. SARS-CoV-2 (prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego),
 • Quality of life and its factors in the COVID19 pandemic situation (dr Joanna Chwaszcz z Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II),
 • COVID-19 in children – what do we know today? (dr Paulina Krawiec i prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska z Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego),
 • Can technical detection of COVID-19 be speeded up? Thermovision in medical applications (dr inż. Jarosław Zubrzycki z Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej).

W module Art & Culture będzie z kolei można obejrzeć fragmenty, m.in.: projektu kulturalnego Lublin Sounds Good w wykonaniu Fundacji Absolwentów UMCS,  International Folk Arts Festival – Indonesia Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, koncertu Zespołu „Z 10. piętra” – Sceny KULline Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Artistic activity of the Medical University of Lublin Biura Promocji i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz nagranego w trakcie pandemii utworu „O Fortuna” from scenic cantata „Carmina Burana”: C.Orff w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Lubelskiej i Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Na koniec drugiego dnia będzie można obejrzeć m.in. reportaże z organizowanej od 2007 roku Nocy Kultury czy odbywającego się od 2008 roku festiwalu muzycznego Inne Brzmienia Art’n’Music Festival.

Podczas trzeciego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki odbędą się tzw. Wirtualne Drzwi Otwarte UMCS, UP, KUL, UM, PL oraz Miasta Lublin. Tego dnia organizatorzy ukażą potencjał każdej z publicznych lubelskich uczelni, a także zaprezentują ofertę kształcenia skierowaną do maturzystów. Podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych będzie możliwa interakcja na żywo pomiędzy uczelniami a uczestnikami w ramach paneli: Nauka nie musi być nudna, The vibes, Success stories i Kampusy studenckie oraz na specjalnych live chatach, gdzie osoby zainteresowane podjęciem studiów w Lublinie, będą mogły uzyskać odpowiedz na nurtujące ich pytania w trzech wersjach językowych: angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

W ramach panelu Nauka nie musi być nudna lubelskie uczelnie zaprezentują swój potencjał naukowy oraz postarają się udowodnić kandydatom na studia, że nauka to nie tylko teoretyczne wykłady i edukacja z książek. Widzowie będą mogli zobaczyć jakie praktyczne możliwości zdobywania wiedzy oferują lubelskie uczelnie publiczne. W panelu The vibes poszczególne uczelnie udowodnią, że studia to również możliwość rozwijania swoich pasji i czas zdobywania nowych przyjaźni. Panel The Vibes prezentuje pozanaukową atmosferę każdej uczelni, m.in. obszary związane ze sportem, kulturą i organizacjami studenckimi. Okres studiów często wiąże się z początkiem kariery zawodowej. Kandydaci na studia zastanawiają się, co będą mogli osiągnąć po ich zakończeniu. Panel Success Stories to pięć wywiadów z absolwentami lubelskich publicznych uczelni wyższych. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wysłuchania inspirujących historii związanych z zawodową karierą i studiami w tle. Ostatni z prezentowanych podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych obszarów to tzw. Kampusy studenckie. Filmowy spacer po kampusach to szansa na zapoznanie się z najważniejszymi punktami na mapie każdej uczelni – jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Trzeci dzień Wirtualnych Drzwi Otwartych zakończy emisja materiału Urzędu Miasta Lublin o akademickim Lublinie. Będzie to reportaż w formie oprowadzania przez przewodnika po atrakcyjnych częściach miasta dla przyszłych i obecnych studentów.

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz Urzędu Miasta Lublin. Patronat nad wydarzeniem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk. Jednym z patronów medialnych jest „Forum Akademickie”.

Dotychczas w Lublinie odbyło się szesnaście edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, w których łącznie zostało zgłoszonych i zaprezentowanych niemal 13 650 projektów, a w każdej edycji wydarzenia uczestniczyło ok. 35 tys. zarejestrowanych uczestników. W związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii w Polsce, XVII Lubelski Festiwal Nauki w dotychczasowej, tradycyjnej formie, decyzją władz UMCS, pozostałych uczelni oraz Miasta Lublin został przełożony na przyszły rok i odbędzie się w dniach 17–24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. Od tego roku Lubelski Festiwal Nauki jest członkiem European Science Engagement Association (EUSEA). To europejskie konsorcjum festiwali nauki, które zrzesza ponad 100 członków z ok. 40 krajów, w tym jedynie 5 przedstawicieli z Polski (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauki Kopernik, Śląski Festiwal Nauki Katowice, Dolnośląski Festiwal Nauki oraz Lubelski Festiwal Nauki).

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)