Aktualności
Życie akademickie
09 Lutego
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2022-02-09

Lubelsko-poznańska współpraca na rzecz transferu wiedzy

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prezydent Lublina oraz prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której częścią jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny, podpisali list intencyjny dotyczący promowania i rozwijania współpracy między środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem, opartej na transferze wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązaniach.

Sygnatariusze zadeklarowali wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w Lublinie, w tym wzajemną pomoc w działaniach promujących start-upy oraz spin-offy; wspólne wykorzystanie potencjału i infrastruktury Centrum ECOTECH-COMPLEX do realizacji projektów B+R; udział we wspólnych projektach naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych, społecznych; przygotowanie oferty inwestycyjnej do wspólnie uzgodnionych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze wysokich technologii, badań i rozwoju; a także wspólną organizację wydarzeń promujących idee przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwijanie współpracy między środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem.

Prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS, podczas uroczystego podpisania listu przypomniał, że wraz z nową kadencją władz uczelni na funkcję dyrektora Centrum ECOTECH-COMPLEX został powołany prof. Ryszard Naskręcki, związany z Poznaniem.

Jestem wdzięczny, że w ślad za tym faktem poszły rzeczywiste kroki związane z transferem myśli i kontaktów, które w tej chwili się formalizują, a w nieodległej przyszłości zaowocują konkretnymi inicjatywami. Dziś tak naprawdę finalizujemy działania, które toczą się od kilku miesięcy. Współpraca z PPN-T to nie tylko nowe szanse i możliwości dla Centrum ECOTECH-COMPLEX i UMCS, ale także ciekawe perspektywy rozwoju dla nowoczesnego, silnie opartego na badaniach naukowych i innowacjach Lublina.

Wtórował mu prezydent Lublina, przekonując, że symbioza uczelni z miastem i jego mieszkańcami jest dzisiaj jednym z fundamentów rozwoju.

Jestem przekonany, że nawiązana współpraca, przekładająca się na realizację prestiżowych projektów badawczo-wdrożeniowych w obszarze smart city oraz wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji lubelskiej gospodarki, dodatkowo umocni akademicką i gospodarczą pozycję Lublina. Oprócz szeregu działań mających na celu wzmocnienie oferty i dostępności usług dla lokalnych podmiotów działających w obszarze nowych technologii, badań i rozwoju, podpisany list intencyjny umożliwi także tworzenie programów skierowanych do mieszkańców miasta m.in. z obszaru zdrowia czy edukacji – zapewnił dr Krzysztof Żuk.

O wspólnych planach i wsparciu ze strony Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu mówił z kolei jego dyrektor prof. Hieronim Maciejewski. Przypomniał, że PPN-T funkcjonuje już 27 lat.

Pozyskaliśmy bagaż doświadczeń, którym bardzo chętnie się podzielimy. Głównym zamierzeniem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest stworzenie ekosystemu innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości. PPN-T zajmuje się w dużej mierze kreowaniem przedsiębiorczości, rozwojem, ale jesteśmy również nietypowym parkiem, ponieważ jako jedyni posiadamy status jednostki naukowej. W tym tkwi nasza siła, łatwiej możemy znaleźć wspólny język z uniwersytetami oraz innymi ośrodkami badawczymi. Jednak samo kreowanie i transfer technologii nie ma racji bytu, jeśli nie ma odpowiedniego klimatu. Tutaj, w Lublinie, zarówno władze uniwersyteckie, jak i władze miasta widzą potrzebę rozwoju przedsiębiorczości i innowacji – stwierdził.

Szczegóły współpracy omówił inicjator porozumienia prof. Ryszard Naskręcki:

Można powiedzieć, że „sprowadzam” do Lublina to, co Poznań ma najlepsze – Poznański Park Naukowo-Technologiczny. (…) List intencyjny jest konsekwencją działań, które umożliwiły wzajemne poznanie się i tym samym budowanie atmosfery zaufania oraz merytorycznej współpracy między partnerami. W moim przekonaniu najważniejszym obszarem współpracy będzie merytoryczne wsparcie ze strony PPT-N tego, co się dzieje na styku nauki i otoczenia społeczno-gospodarczego. Poznański Park ma ogromne doświadczenie i wiedzę oraz struktury, a także europejski, globalny punkt widzenia. Transfer tych elementów do Lublina jest nam bardzo potrzebny. Mamy już wstępną mapę pewnych przedsięwzięć, które chcielibyśmy realizować. (…) Chcielibyśmy wspierać działania z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Mam tu na myśli przede wszystkim wykorzystywanie pomysłów młodych ludzi oraz wsparcie, aby te pomysły potrafili komercjalizować i zarabiać na nich. Kolejnym jest kształcenie w zakresie kompetencji miękkich, których coraz bardziej wymaga rynek pracy. Musimy przewidywać, co będzie potrzebne na rynku za kilka czy kilkanaście lat. Ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia. (…) Nie ma bardziej doświadczonego partnera w tym obszarze niż PPN-T, który z ogromnym sukcesem takie środki pozyskuje. Jesteśmy przekonani, że będzie nam łatwiej pozyskać finansowanie na różne działania wspólnie niż każdemu z osobna.

Do najnowszej strategii miasta nawiązał dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. W dokumencie współpracę i koegzystencję sektorów samorządowego, biznesowego oraz edukacji określono jako jeden z najważniejszych obszarów zainteresowania niezbędny do dynamicznego rozwoju ośrodka akademickiego.

Fundamentem sukcesu gospodarczego są wiedza, kreatywność i kultura przedsiębiorczości, rozwijane między innymi na uczelniach czy w firmach .Lublin dysponuje zasobami, które umożliwią dynamiczny rozwój gospodarczy w obecnej dekadzie. System edukacji w Lublinie osiąga bardzo dobre wyniki, a odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem należy do najwyższych w kraju. Uczelnie coraz aktywniej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu i zmieniającej się roli samorządu. Władze Lublina kładą duży nacisk na inicjowanie działań mających na celu stworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu, a jednym z warunków rozwoju przedsiębiorstw jest dostosowanie się do warunków nowoczesnej gospodarki. Ta z kolei oparta jest na wiedzy i nowoczesnych technologiach opracowywanych m.in. na uczelniach – zapewniał.

Poznański Park-Naukowo-Technologiczny, będący częścią Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od ponad 20 lat konsekwentnie łączy naukę z gospodarką i jest jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadającym status jednostki naukowej (kategoria naukowa A). Misją PPN-T jest komercjalizacja wiedzy i technologii, szczególnie w obszarze chemii, fizyki, biotechnologii i IT, na bazie prowadzonych badań naukowych oraz unikalnych w skali kraju kompetencji i wyspecjalizowanej infrastruktury. Park oferuje wysokiej jakości usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz laboratoryjnych i rozwoju technologii oraz doradztwo w obszarze wdrażania innowacji oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest ważną instytucją otoczenia biznesu, od lat wspierającą rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. W portfelu PPNT znajduje się kilkanaście spółek technologicznych, w które zainwestowano blisko 8 mln zł. PPN-T realizuje projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, międzynarodowe, dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, polityki innowacyjnej czy transferu technologii. Kwota dofinansowania przekroczyła już ponad 100 mln zł.

MK, źródło: UMCS

 

Dyskusja (0 komentarzy)