Aktualności
Życie akademickie
08 Lipca
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2021-07-08

Łukasiewicz zaczyna współpracę z klastrami

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisały list intencyjny o współpracy w ramach realizacji projektów i prac badawczych.

Porozumienie podpisano podczas konferencji „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów”. Kooperacja będzie dotyczyć w pierwszej kolejności przetwórstwa i branży narzędziowej, digitalizacji i przemysłu 4.0, elektromobilności, lotnictwa i obrony, budownictwa, zdrowia i wspólnych projektów w obszarze rolno-spożywczym.

Strony porozumienia zadeklarowały współpracę przy transferze technologii oraz komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych instytutów Łukasiewicza do podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Klastry Polskie. Chcą też wspólnie uczestniczyć w zespołach badawczych projektów międzynarodowych i krajowych.

Celem Łukasiewicza jest efektywny transfer wiedzy do gospodarki. Wspieramy wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do przedsiębiorstw. Łukasiewicz realizuje projekty badawcze i komercjalizuje wyniki badań naukowych oraz prac rozwojowych, uczestnicząc w sieciowaniu międzynarodowym oraz krajowym. Z tej perspektywy współpraca ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie jest dla nas doskonałą okazją do wzmocnienia efektów prac na rzecz wdrażania nowych technologii w krwioobieg gospodarczy. Jestem przekonany, że to porozumienie będzie początkiem wielu przedsięwzięć, konkretnych projektów, a w konsekwencji sukcesów zbliżających nas do rozwiązań gospodarki 4.0 – przekonuje Marcin Kraska, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Z kolei Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, zauważa, że klastry są idealnym łącznikiem pomiędzy przedsiębiorstwami a środowiskiem nauki.

Klastry Polskie jako organizacja reprezentacyjna klastrów jest w mojej ocenie naturalnym partnerem do współpracy w obszarach badań, rozwoju, innowacji, ponieważ misją, rolą klastrów jest tworzenie platformy współpracy, łączenie przedsiębiorstw, instytucji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji, przez co są określane mianem katalizatora procesów innowacyjnych – dodaje.

Zarówno Sieć Badawcza Łukasiewicz, jak i Związek Pracodawców Klastry Polskie aktywnie uczestniczą w debatach nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie klastry (które w swoich strukturach mają kilkanaście instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz) nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

Związek Pracodawców Klastry Polskie działa od 2012 r. i reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, w tym większość tzn. Krajowych Klastrów Kluczowych – status nadany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii mają Śląski Klaster Lotniczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Polski Klaster Budowlany, Klaster Obróbki Metali, Mazowiecki Klaster ICT, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster, Polska Grupa Motoryzacyjna – rozumianych jako klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Związek realizuje swoje cele i zadania m.in. przez: wypracowywanie i prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką, w szczególności gospodarką innowacyjną oraz poprzez występowanie do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących praw i interesów zrzeszonych pracodawców (w szczególności koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych). ZPKP jest jednym z założycieli European Clusters Alliance. Został nagrodzony przez redakcję „Bloomberg” tytułem Biznes Premium za propagowanie współpracy w ramach klastrów i tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju polskich firm.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)