Aktualności
Życie akademickie
04 Października
Łukasz Wojdyga (z prawej) z ministrem nauki J. Gowinem i sekretarzem stanu w MNiSW Aleksandrem Bobko. Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2017-10-04

Łukasz Wojdyga dyrektorem NAWA

Łukasz Wojdyga został mianowany przez premier Beatę Szydło na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW oraz pełnomocnika ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. utworzenia NAWA.

Jak informuje MNiSW w komunikacie prasowym, Wojdyga jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008–2017 był zastępcą, a następnie dyrektorem w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. W 2016 roku został stypendystą Departamentu Stanu USA w ramach programu EducationUSA Leadership Institute. Jest autorem publikacji oraz częstym gościem konferencji i seminariów z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i dydaktyczną studentów, doktorantów i pracowników akademickich.

NAWA oficjalnie rozpoczęła działalność 1 października br. Agencja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.

“Mam wielką satysfakcję, że powołujemy do życia instytucję, która zintensyfikuje wymianę akademicką, uwolni potencjał naszych uczelni i instytucji naukowych oraz wypromuje Polskę, jako miejsce o ogromnych możliwościach edukacyjnych i naukowych. Instytucję, która będzie potężnym impulsem do rozwoju osobistego, rozwoju państwa, a także nauki na skalę globalną” – podkreśla w komunikacie prasowym minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin.

Z programów stypendialnych i grantowych NAWY będą mogli skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe – zapowiada MNiSW. Działalność Agencji ma zdynamizować współpracę i wymianę międzynarodową pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

Jednym z najważniejszych celów NAWY jest odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z murów polskich uczelni. Agencja będzie wspierać powroty wybitnych polskich naukowców do kraju poprzez uruchomienie wsparcia finansowego dla polskich ośrodków przy tworzeniu atrakcyjnych ofert pracy i dofinansowywaniu powrotów.

Oprócz tego, innym zadaniem Agencji będzie upowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego. Jak zapowiada ministerstwo, NAWA przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się taką działalnością.

NAWA ma dopełnić system tworzony przez dwie inne agencje: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Agencja zastąpi Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, zaś jej budżet będzie wynosić ok. 140 mln zł. W przyszłości NAWA będzie również mogła zostać operatorem środków unijnych, podobnie jak np. NCBR.

Kadencja dyrektora agencji trwa pięć lat.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)