Aktualności
Życie akademickie
20 Maja
Fot. Mirosław Żyłka
Opublikowano: 2022-05-20

Małopolskie uczelnie na rzecz innowacji

Porozumienie o współpracy na rzecz wspierania innowacji przez program ERASMUS+ podpisali rektorzy małopolskich uczelni. Dzięki programowi Komisji Europejskiej, znanego z wymian studenckich, można także realizować międzynarodowe projekty innowacyjne pomiędzy sektorem edukacji, biznesem i NGO.

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, podpisano porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+. W obecności marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego umowę z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności podpisali rektorzy i prorektorzy 15 małopolskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Akademii Ignatianum, Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu, Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Mając na względzie bardzo dobrą, wciąż pogłębianą, współpracę samorządu województwa z małopolskimi uczelniami, również w ramach Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski, chcę podkreślić, że samorząd województwa ‒ w zakresie przyznanych sobie kompetencji ‒ będzie zawsze aktywnie działał na rzecz rozwijania sieci współpracy, których celem jest lepsza przyszłość naszego regionu – akcentował marszałek Witold Kozłowski.

Istotą porozumienia jest współpraca Międzysektorowego Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi. Utworzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności InnHUB, ma za zadanie wykorzystać potencjał małopolskich podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, aby wspierać budowę nowoczesnego systemu kształcenia i wzmacniać rozwój kompetencji zawodowych.

My, rektorzy, jesteśmy świadkami, jak wielką rolę Erasmus+ odgrywał i będzie odgrywał w dalszej rzeczywistości, bowiem kolejne pokolenia studentów, doktorantów i pracowników korzystających z niego pokazały w praktyce, jak zdobyte doświadczenia przekładają się na poziom naszego nauczania, naszych badań – zauważył prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z kolei prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dodał, że wyjście poza klasyczne rozumienie możliwości programu, a więc mobilności międzynarodowej, zdecydowanie poszerza spektrum  jego możliwości.

Wierzę głęboko, że środki z tego programu przyczynią się do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, stworzą warunki do jeszcze większej synergii biznesu z nauką oraz rozwoju i unowocześnienia systemu kształcenia w Polsce – podkreślił.

Ponadto prowadzona przez InnHUB promocja Programu Erasmus+ ma się przyczynić do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, synergii biznesu i nauki, a co za tym idzie – składania innowacyjnych projektów edukacyjnych, aby jeszcze lepiej wykorzystywać środki w ramach Programu Erasmus+.

Będziemy organizować spotkania, na których chcemy pokazać jakie nowości niesie ze sobą Erasmus+, utworzony zostanie też Inkubator dla Liderów, którzy mają stać się w przyszłości inicjatorami innowacyjnych projektów edukacyjnych. Ponadto do porozumienia zaprosimy przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, aby pokazać jakie możliwości niesie dla nich Program Erasmus+ – zapowiedział Bartosz Stawiarz, dyrektor Biura ds. współpracy z regionami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Erasmus+ InnHUB Kraków mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego, w pawilonie C. Nie jest jedynym działającym punktem wsparcia Programu Erasmus+. Od niedawna działa również InnHUB w Katowicach oraz młodzieżowy HUB w Lublinie. W całej Polsce działają również Regionalne Punkty Informacyjne prowadzone przez kuratoria oświaty, centra doskonalenia zawodowego czy fundacje.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)