Aktualności
Życie akademickie
08 Listopada
Opublikowano: 2017-11-08

Marek Kozak, student UwB, wygrał ministerialny konkurs na pracę dotyczącą policji

Praca licencjacka Marka Kozaka, studenta historii na Uniwersytecie w Białymstoku, została najwyżej oceniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Marek Kozak jest obecnie studentem I roku studiów II stopnia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Pracę licencjacką, napisaną pod kierunkiem dr. Tomasza Wesołowskiego, obronił w lipcu br. Jej tytuł to Rola Policji Państwowej województwa białostockiego w przygotowaniach do wojny w 1939 r. Pierwszy rozdział opisuje współpracę Policji Państwowej z Ligą Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w kontekście zbliżającej się wojny. Pracę zamyka rozdział o tragicznych losach funkcjonariuszy i ich rodzin we wrześniu 1939 r.

Jak mówi laureat ministerialnego konkursu, na taki temat zdecydował się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że historia II RP szczególnie go interesuje, zwłaszcza w kontekście regionalnym. Po drugie – tematyka ta nie została do tej pory zbyt szeroko opracowana. Wreszcie – okazało się, że w Archiwum Państwowym oraz w regionalnej prasie przedwojennej jest sporo źródeł, na których mógł się oprzeć.

Prace uczestników konkursu oceniało 5-osobowe jury. Byli wśród nich przedstawiciele uczelni policyjnych, cywilnych oraz funkcjonariusze komendy głównej i wojewódzkiej. Podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 7 listopada 2017 w Warszawie, laureatom gratulowali minister Mariusz Błaszczak oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji.

Więcej o konkursie i jego wynikach: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16696,Minister-Mariusz-Blaszczak-Etos-sluzby-musi-byc-czyms-oczywistym.html

Oprac. na podstawie www.mswia.gov.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)