Aktualności
Życie akademickie
28 Stycznia
Źródło: www.pb.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-28

Medal im. prof. Stanisława Fryzego dla naukowca PB

Prof. Joanicjusz Nazarko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej został odznaczony medalem im. prof. Stanisława Fryzego w uznaniu wybitnych rezultatów pracy w dziedzinie elektryki. Decyzję o uhonorowaniu podjął Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Joanicjusz Nazarko jest profesorem nauk technicznych i ekonomicznych. Jego osiągnięcia w dziedzinie elektryki obejmują m.in. opracowanie podstaw teoretycznych statycznej i dynamicznej estymacji stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. Jest współautorem podręcznika akademickiego „Elektroenergetyczne układy przesyłowe” oraz licznych artykułów z zakresu elektroenergetyki opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. To ceniony wychowawca wielu inżynierów elektryków oraz promotor sześciu doktoratów związanych z elektroenergetyką. Jest też wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a obecnie zasiada w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Patron medalu, profesor Stanisław Fryze (1885–1964), był uczonym o wielkim talencie wdrażania osiągnięć elektrotechniki teoretycznej do praktyki inżynierskiej. Cieszył się międzynarodowym uznaniem jako współtwórca podstaw elektrotechniki teoretycznej. Został zapamiętany jako znakomity pedagog i popularyzator wiedzy o elektryczności. Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów jako profesor Politechniki Lwowskiej (1925–1939) i Politechniki Śląskiej (1946–1964). W okresie wojny pracował w Ukraińskim Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Więziony w obozie pracy NKWD. Profesor Stanisław Fryze był człowiekiem ceniącym w nauce i w życiu prawdę, patriotyzm, nieuleganie przemijającym modom i koniunkturom. Był aktywnym i cenionym działaczem SEP.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)