Aktualności
Życie akademickie
15 Lipca
Źródło: www.lublin.eu
Opublikowano: 2021-07-15

Medal Prezydenta Lublina za zasługi dla nauki i szkolnictwa wyższego

Krzysztof Żuk, włodarz Lublina, uhonorował Medalem Prezydenta Miasta osoby zasłużone dla rozwoju systemu edukacji i szkolnictwa wyższego w Polsce za realizowanie licznych projektów na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz za aktywne wspieranie działalności samorządów w zakresie polityki oświatowej. 

Gala wręczenia wyróżnień odbyła się 5 lipca. Ideą nagrody jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta. Mogą to być osiągnięcia w zakresie: kultury, sztuki, nauki, edukacji, sportu, promocji zdrowia czy przedsiębiorczości.

Jednym z uhonorowanych Medalem Prezydenta Miasta Lublin jest prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. W 2012 roku prof. Rott uczestniczył w międzynarodowym projekcie naukowo-dydaktycznym „Raising motivation to eco-friendly behavior among European citizens”, realizowanym w ramach partnerstwa miast Abegondo (Hiszpania), Hasselt (Belgia), Lublin, Molndal (Szwecja) i Travestetolo (Włochy), którego celem było podnoszenie świadomości związanej z zachowaniami  proekologicznymi. Z kolei w 2020 roku prof. Rott był współgospodarzem I Festiwalu Wschodnich Podróży „East Est” w Lublinie (w 450. rocznicę Unii Lubelskiej).

Jako recenzent dorobku naukowego pracowników i uczestnik konferencji naukowych prof. Rott współpracuje z lubelskimi uczelniami. Wystąpił m.in. z wykładem otwartym Zasady dopuszczania do użytku podręczników szkolnych. Stan prawny – nowe wyzwania – propozycje zmian  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011). W 2019 i 2020 roku na wniosek Rektora KUL przeprowadził ewaluację Wydawnictwa KUL. Jest autorem monografii pt. Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej „Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty […]”, dotyczącej życia i twórczości Anny Stanisławskiej, siedemnastowiecznej pisarki związanej m.in. z Lublinem i okolicami (Kurów), fundatorki lubelskich klasztorów i zakonów. Współpracuje także z lubelskimi czasopismami, w tym z wychodzącym w Lublinie ogólnopolskim miesięcznikiem „Forum Akademickie” oraz (jako autor i recenzent) z czasopismem naukowym „Littera Antiqua” (Instytut Filologii Klasycznej KUL).

Podczas tej samej uroczystości Medalem Prezydenta Miasta Lublin wyróżniono również dr. hab. Michała Kaczmarczyka, rektora Wyższej Szkoły Humanitas.

MK, źródło: UŚ, WSH

Dyskusja (0 komentarzy)