Aktualności
Życie akademickie
09 Lutego
Fot. Adrian Wykrota
Opublikowano: 2021-02-09

Medale dla „prawdziwych akademików”

Prof. Elżbieta Wesołowska i prof. Bogusław Zieliński odebrali w piątek, 5 lutego, medale Homini Vere Academico. Wyróżnienie to jest jednym z odznaczeń przyznawanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zasłużonym osobom ze środowiska akademickiego.

Medal Homini Vere Academico został ustanowiony w 2013 roku uchwałą Senatu UAM. Jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”. Pierwszym wyróżnionym tym odznaczeniem był prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Do grona ponad dwudziestu uczonych uhonorowanych medalem dołączyli prof. Elżbieta Wesołowska z Instytutu Filologii Klasycznej i prof. Bogusław Zieliński z Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Prof. Elżbieta Wesołowska w 1975 roku ukończyła na UAM matematykę. Dwa lata później została także absolwentką filologii klasycznej i to tej dziedzinie poświęciła swoje prace naukowe. Stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo antyczne) zdobyła w 1988 roku. Dekadę później uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. W 2004 roku otrzymała tytuł naukowy profesora, a w 2009 stanowisko profesora zwyczajnego. Jest badaczką literatury rzymskiej (głównie twórczości Owidiusza), teatru antycznego (dramaty Seneki) oraz recepcji antycznej kultury w literaturze nowożytnej Europy. Tłumaczy Senekę i Owidiusza, jest autorką licznych artykułów i studiów naukowych, wielu książek, w tym monograficznych opracowań dramatów Seneki. Jej przekład „Fasti” Owidiusza uhonorowano nagrodą „Literatury na Świecie” za najlepszy przekład poetycki (2009 r.).

Jest także autorką wielu tekstów opublikowanych po angielsku z intencją międzynarodowej promocji badań prowadzonych w Instytucie Filologii Klasycznej UAM, redaktorką wielu tomów zbiorowych wydawanych po polsku i po angielsku. Napisała wiele tekstów popularyzatorskich, współtworzyła projekty kulturalno-artystyczne. Była m.in. konsultantką filologiczną w filmie J. Kawalerowicza „Quo vadis” (2001) oraz autorką pieśni śpiewanych przez Nerona w filmie. Prof. E. Wesołowska była wieloletnią dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej; dzięki niej jednostka prowadzi obecnie edukację nie tylko w zakresie filologii klasycznej, ale także studia śródziemnomorskie i anglojęzyczne Mediterranean Studies.

Prof. Bogusław Zieliński także jest absolwentem dwóch kierunków. W 1975 roku ukończył studia polonistyczne, a rok później – socjologiczne. Stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo) zdobył w 1984 roku. W 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. W 2007 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest znanym i cenionym uczonym na arenie krajowej i międzynarodowej slawistyki; wytrawnym znawcą problematyki południowosłowiańskiej, bałkańskiej i środkowoeuropejskiej. To autor kilkuset artykułów i studiów naukowych, wielu książek, w tym ogromu monografii, licznych tekstów publicystycznych i popularyzatorskich. Uznawany za twórcę poznańskiej szkoły slawistycznej, która dzięki niemu jest obecnie największą i wiodącą – zarówno w skali kraju, jak i Europy – slawistyczną jednostką badawczo-dydaktyczną obejmującą rozległy obszar: środkowoeuropejski, bałkański i południowosłowiański.

Był wieloletnim kierownikiem Katedry Filologii Słowiańskiej, a po jej przekształceniu – dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej. Dzięki jego staraniom IFS prowadzi dzisiaj studia slawistyczne pierwszego oraz drugiego stopnia o specjalnościach: bohemistyka, bułgarystyka, studia kroatystyczne, studia serbistyczne oraz bałkanistyka. Prof. B. Zieliński jest także ambasadorem kultur południowosłowiańskich, bałkańskich, środkowoeuropejskich, inicjatorem wydarzeń dedykowanych nie tylko społeczności akademickiej, ale też społeczności Poznania i całego województwa czy kraju. To pomysłodawca takich wielkich wydarzeń jak zorganizowany z ramienia UE i MSZ Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich poprzedzający europejski Szczyt Państw Bałkanów Zachodnich oraz Bałkańska Randka w Poznaniu.

Medal Homini Vere Academico jest okrągły, wykonany z metalu. Na awersie znajduje się logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – orzeł piastowski oraz litery UAM, dookoła którego znajduje się napis: HOMINI VERE ACADEMICO (w górnej części) oraz UNIVERSITAS STUDIORUM MICKIEWICZIANA POSNANIENSIS (w dolnej części). Na rewersie znajduje się zarys Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu i cytat prof. Kazimierza Twardowskiego: Uniwersytet / promienieje dostojeństwem, / spływającem na niego / z olbrzymiej doniosłości / funkcyi, którą pełni.

źródło: UAM

 

Dyskusja (0 komentarzy)