Aktualności
Życie akademickie
13 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-13

Medycyna czy ekonomia? Studenci oceniają perspektywy po studiach

Aż 70% studentów kierunków medycznych bardzo dobrze ocenia swoje szanse na zatrudnienie. O pracę nie martwią się również absolwenci studiów inżynierskich jak pokazują pierwsze wyniki raportu Start na Rynku Pracy. Czy niegdyś popularne kierunki jak prawo czy ekonomia przestały być dobrą inwestycją w przyszłość?

Niezmiennie od lat studenci kierunków medycznych oraz inżynierskich pozytywnie oceniają szanse na znalezienie pracy. Z tegorocznej edycji badania przeprowadzonego w ramach projektu Start na Rynku Pracy wynika, że, aż 70% respondentów studiujących kierunki medyczne dobrze i bardzo dobrze ocenia perspektywy na zatrudnienie w swojej specjalizacji. Kolejne pozycje zajmują: elektronika, elektryka, telekomunikacja, na których 61% studentów dobrze i bardzo dobrze widzi swoje perspektywy na rynku pracy. Pomimo, że programiści i specjaliści komputerowi ze względu na coraz szybszy rozwój technologiczny są najczęściej poszukiwaną grupą pracowników to tylko 60% studentów matematyki oraz informatyki szacuje swoje szanse na zatrudnienie jako dobre oraz bardzo dobre. Zaskakujące może być również to, że tylko 58% studentów kierunków ekonomiczno-finansowych, ocenia pozytywnie swoje szanse na pracę po zakończeniu kształcenia, a przecież w powszechnej opinii są to prestiżowe studia, po ukończeniu których łatwo znaleźć dobrze płatną pracę. Najsłabiej swoją wartość na rynku pracy oceniają przedstawiciele nauk humanistycznych, wśród których jedynie 39% dobrze ocenia swoje perspektywy. Ponad 25% studentów z tej grupy zakłada, że nie znajdzie pracy w wyuczonym zawodzie.

Wielu pracodawców podkreśla, że odbyte praktyki, staże, działalność akademicka mają znaczący wpływ na wybór kandydata spośród wielu innych, którzy ukończyli ten sam fakultet. Wiedza teoretyczna jaka została nabyta w trakcie studiów w połączeniu z dodatkowymi aktywnościami może stać się przepustką do wymarzonej pracy. Najważniejsze jest dobre zaplanowanie swojej ścieżki rozwoju, jest wiele instytucji oraz podmiotów pomagających studentom, z których warto korzystać. Studia to czas kiedy młodzi ludzie powinni angażować się w wiele inicjatyw, które będą procentować w przyszłości – radzi Karol Leszczyński, dyrektor programu start na rynku pracy

Gdzie absolwenci chcieliby pracować?

W Polsce jest ok. 20 tys. firm zatrudniających powyżej 50 pracowników (dane GUS z 2015 roku). Blisko 36% absolwentów planuje podjąć pracę w właśnie takich przedsiębiorstwach. Mimo, że coraz większą popularność zyskuje samozatrudnienie tylko 19% żaków deklaruje chęć obrania takiej ścieżki kariery. Aż 24,3% studentów jeszcze nie wie gdzie chciałoby pracować po zakończeniu studiów, co wskazuje jak istotna jest rola doradcza ze strony uczelni, biur karier oraz pracodawców.

Badanie zrealizowane przez Fundacje Inicjatyw Młodzieżowych w ramach programu Start na Rynku Pracy w styczniu 2017 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej dla 12 grup kierunków próbie studentów. Artykuł powstał dzięki wsparciu Fundacji PZU.

Start na Rynku Pracy to pierwszy w Polsce projekt badawczy na tak dużą skalę, skierowany do środowiska akademickiego. Podczas I edycji z 2016 r.  przebadanych zostało ponad 2000 studentów, kilkadziesiąt urzędów pracy, uczelni, biur karier oraz pracodawców w całej Polsce. Celem realizowanych w projekcie badań jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami zaczynającymi karierę zawodową oraz prowokowanie aktywnego dialogu pomiędzy pracodawcami, studentami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za szkolnictwo. Projekt objęty jest patronatem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju i finansów, wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister Elżbiety Rafalskiej.

Anna Lorenc

Dyskusja (0 komentarzy)