Aktualności
Życie akademickie
29 Października
Opublikowano: 2020-10-29

Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych

Wzmocnienie kształcenia lekarzy i pielęgniarek na polskich uczelniach medycznych oraz krajowej kadry medycznej – to główny cel nowego przedsięwzięcia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W ramach pilotażowego działania „Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych” uczelnie medyczne będą mogły jeszcze w tym roku zaprosić do współpracy lub zatrudnić lekarzy naukowców, lekarzy praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarki i położne z Unii Europejskiej, a także z Wielkiej Brytanii.

– Zapraszamy do przyjazdu do Polski lekarzy i pielęgniarki ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz tych, szukających możliwości kontynuowania kariery zawodowej poza Wielką Brytanią. Stwarzamy im warunki, by wykorzystali swoje doświadczenie zawodowe w pracy na polskich uczelniach medycznych i w polskiej służbie zdrowia, która teraz potrzebuje każdego wsparcia w zakresie kadrowym i dzielenia się najlepszymi praktykami zawodowymi – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister edukacji i nauki. – Liczymy, że ten pilotażowy program będzie zachętą do powrotu do kraju również dla naszych rodaków, którzy kiedyś wyjechali za granicę, a po brexicie myślą o przeprowadzce do Polski. Polacy stanowią dużą grupę zawodową w angielskiej służbie zdrowia. Szacuje się, że pracuje w niej ok. 10 tys. naszych rodaków – dodaje prof. Maksymowicz.

NAWA przyzna zaproszonym medykom roczne stypendia w wysokości 7,5 tys. zł miesięcznie dla lekarzy oraz 5 tys. zł miesięcznie dla pielęgniarek i położnych. Stypendysta NAWA może liczyć także na jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się (12 tys. zł) oraz dodatek mobilnościowy (5 tys. zł dla stypendysty i 2 tys. zł dla każdego członka rodziny).

W pilotażu mogą wziąć udział medycy, którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu, od co najmniej roku pracują w Wielkiej Brytanii jako praktycy lub są zatrudnieni w ośrodkach naukowo-badawczych i posiadają kompetencje niezbędne do kształcenia studentów i doktorantów. Medycy muszą też wykazać się znajomością języka polskiego lub języka angielskiego.

– To kolejna inicjatywa NAWA wzmacniająca umiędzynarodowienie kształcenia na kierunkach medycznych oraz wspierająca potencjał kadry medycznej. W ofercie NAWA mamy m.in. Program im. prof. Franciszka Walczaka dedykowany lekarzom. To też przykład, jak NAWA poprzez wspieranie mobilności naukowców i specjalistów, odpowiada na pojawiające się w naszej rzeczywistości potrzeby nauki, uczelni i społeczeństwa. Obecnie taką potrzebą jest wzmocnienia kadrowe polskiej medycyny  – przyznaje dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Budżet pilotażu Medyk NAWA w 2020 roku to 1,6 mln zł. Pula środków może zostać zwiększona w sytuacji dużego zapotrzebowania środowiska akademickiego na rozszerzenie tego działania. Wnioski w naborze do działania NAWA składają uczelnie. Wnioski przyjmowane będą do 20 listopada 2020 roku. Przyjazdy lekarzy i pielęgniarek mogą się rozpocząć nie później niż 31 marca 2021 roku. Szczegóły naboru wraz z procedurą dostępne są na stronie NAWA.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)