Aktualności
Opublikowano: 2017-10-06

Metoda wczesnego ostrzegania powstała w WAT

System przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu STOPFIRE, nad którego stworzeniem pracowali naukowcy z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, wkracza w fazę wdrożenia do produkcji seryjnej. Stosowne regulacje umożliwiające osiągnięcie tego etapu zawarte są w podpisanej właśnie umowie pomiędzy Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym SA a Wojskową Akademią Techniczną.

Dwustronne porozumienie parafowane zostało ze strony WCBKT SA przez prezesa Zarządu Piotra Kisiela, uczelnię reprezentował jej rektor-komendant, płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT.

Zapisy umieszczone w umowie wdrożeniowej obligują oba podmioty do podjęcia działań gwarantujących zabezpieczenie działania systemu STOPFIRE przez cały okres jego funkcjonowania. Uzyskana w ten sposób długoterminowa konsolidacja wspólnych działań zapewni uczelni stały udział w pracach wykonywanych zarówno przy okazji wprowadzania niezbędnych modernizacji do systemu, jak również przy opracowaniu jego następnych wersji. Zapisy umowy delegują ponadto na naukowców z WAT zadanie przeszkolenia pracowników WCBKT SA.

Wdrażany system STOPFIRE jest zasadniczo odmiennym mechanizmem od innych tego typu urządzeń funkcjonujących na rynku. Jego działanie opiera się bowiem na niespotykanej do tej pory szybkości. STOPFIRE używając wielospektralnych głowic optoelektronicznych w ciągu milisekund umożliwia ujawnienie i rozpoznanie niebezpieczeństwa pożarowego, zagrożenia wynikającego z wybuchu paliwa czy eksplozji materiałów wybuchowych. Dzięki błyskawicznej reakcji systemu zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia strat w ludziach czy mieniu. Pomyślany początkowo jako system prewencji przeznaczony dla wojska, STOPFIRE z powodzeniem może być stosowany w obszarze działalności cywilnej, jak choćby przy asekuracji kopalń narażonych na wybuch metanu czy pyłu węglowego.

az

(źródło: wat.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)