Aktualności
Życie akademickie
22 Kwietnia
Fot. Piotr Skubała
Opublikowano: 2021-04-22

Miasta i ich mieszkańcy w obliczu zmian klimatu

Aktywizację mieszkańców miast na rzecz poprawy jakości środowiska postawili sobie za cel badacze ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Efektem ich proklimatycznej współpracy jest monografia, którą uzupełnia cykl podcastów. 

Zmiany klimatu na Ziemi są faktem. Są przez nas odczuwane zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Szczególnie narażone na nie są duże skupiska ludności w ośrodkach miejskich. Naukowcy z czterech instytucji badawczych w Polsce uczestniczą w przedsięwzięciu aktywizującym wszystkich użytkowników miast na rzecz poprawy jakości środowiska. W ramach proklimatycznych działań dr Paulina Legutko ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), dr Agnieszka Rzeńca z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr Agnieszka Sobol z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów napisali książkę „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu”, którą uzupełnia cykl podcastów. Publikacja ukazała się nakładem PAN w kwietniu tego roku i jest dostępna bezpłatnie w otwartych zasobach nauki.

Dzisiaj należy skupić się na wieloaspektowej współpracy różnych grup społecznych na rzecz wspólnych działań. Pokazujemy, jak w sposób praktyczny może działać społeczność lokalna i jak może przyczyniać się do poprawy jakości środowiska w swoim najbliższym otoczeniu, a tym samym poprawiać jakość środowiska w skali globalnej – mówi dr Agnieszka Rzeńca z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ.

Monografia rozwija szczególnie ważny temat zmian klimatu w miastach, a przede wszystkim wpływu użytkowników miasta na podnoszenie jakości życia i programowanie rozwoju w warunkach kryzysu środowiskowego. W publikacji wskazano, że miasta z jednej strony stanowią „punkty zapalne” narastających problemów klimatycznych, z drugiej strony, z uwagi na liczne możliwości dają szansę podjęcia realnej walki zapobiegającej negatywnym skutkom.

Uzupełnienie książki stanowi cykl podcastów pt. „Rozmowy o klimacie w miastach”. To 11 inspirujących rozmów z naukowcami, ekspertami, samorządowcami i aktywistami miejskimi. Ujęciem spajającym monografię i podcasty jest perspektywa podmiotowa. Pozwala ona określić rolę użytkowników miasta oraz ich działania (zakres merytoryczny i skalę) mające wpływ na kondycję środowiska w miastach. Wyraźny akcent postawiono na kwestię współpracy i współdziałania oraz budowania platform wymiany wiedzy, upowszechniania dobrych praktyk i wzajemnych inspiracji. Podcasty są dostępne w całości na platformie Soundcloud UŁ.

Autorzy monografii wraz z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami wybranych grup użytkowników miast: władz lokalnych i administracji publicznej, mieszkańców i NGO-s, instytucji edukacyjnych, architektów i projektantów przestrzeni miejskiej oraz biznesu lokalnego – stworzyli 11 rozmów o tym, jakie działania są podejmowane w kontekście przygotowania polskich miast do zmian klimatu. Podcasty pokazują perspektywę konkretnych przedstawicieli grup opisywanych w książce.

Jednym z zaproszonych do rozmowy jest prof. Mariusz Sokołowicz, kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W odcinku pt. „Czy mamy szansę uratować planetę?” odpowiada na pytania: czy ludzkość da radę wyjść z kryzysu klimatycznego, co powinno się zmienić i jak powinny wyglądać ekologiczne miasta? Mówi również o praktycznym zaangażowaniu pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego w działania na rzecz ochrony klimatu, jak np. „EkoEksc” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, czy Zespole doradczym ds. polityki klimatyczno-środowiskowej na UŁ.

Autorzy cyklu mają nadzieję, że wiedza zawarta w podcastach i książce stanie się źródłem refleksji i inspiracji do działania przyjaznego naszej planecie, zarówno dla mieszkańców współczesnych miast, jak i dla korzyści kolejnych pokoleń. Wraz z monografią podcasty stanowią spójny projekt „wydawniczo-słuchowiskowy”. Niemniej jednak z każdego z tych elementów można korzystać niezależnie.

MK, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)