Aktualności
Życie akademickie
13 Lutego
Opublikowano: 2023-02-13

Między światem wirtualnym a realem

FOMO w postpandemicznej rzeczywistości: między światem wirtualnym a realem” – to tytuł kolejnej dyskusji organizowanej w ramach cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne”. Wydarzenie zaplanowano na 20 lutego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

„Pre/teksty” to autorski cykl interwencyjnych spotkań-debat na granicy literatury i nauki. Dotyczą ważnych dla środowiska akademickiego zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym oraz szeroko rozumianym obszarem uzależnień i wykluczenia społecznego. Oprócz autorów książek zapraszani są także badacze i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. z dziedziny socjologii, psychologii, w tym psychoterapii, biblioterapii, którzy wskazują możliwe formy pomocy oferowane przez wspólnotę uniwersytecką. Inicjatywa adresowana jest do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, ale mogą wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w gmachu BUW przy ul. Dobrej 56/66.

Pretekstem do kolejnej rozmowy będzie raport z badań „FOMO 2022. Polacy a lęk przed odłączeniem”, zrealizowanych na reprezentatywnej grupie polskich internautów (powyżej 15 lat) przez badaczy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydziału Psychologii UW, Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

W spotkaniu wezmą udział: dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska (WDIiB UW), specjalizująca się w marketingu środków przekazu, polaryzacji mediów i wpływie nowych technologii na odbiorców; dr hab. Małgorzata Kisilowska-Szurmińska (WDIiB UW), kierująca projektami badawczymi dotyczącymi uwarunkowań i przemian czytelnictwa w perspektywie rozwoju nowych mediów oraz mediów cyfrowych w bibliotekach i szkołach publicznych; dr n. med. Katarzyna Iwanicka (WDIiB UW), certyfikowany terapeuta uzależnień i trener umiejętności psychospołecznych; Anna Borkowska (NASK), psycholog, ekspert ds. edukacji cyfrowej Państwowego Instytutu Badawczego NASK, specjalistka w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20 lutego, o godz. 19:00 w BUW. Nagrania z wcześniejszych rozmów są dostępne online. Organizatorem przedsięwzięcia jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy). Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

PRETEKSTY 5 plakat

 

Dyskusja (0 komentarzy)