Aktualności
Życie akademickie
12 Października
Opublikowano: 2017-10-12

Międzynarodowa konferencja naukowa „Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2017”

O roli mediów w społeczeństwie, kulturze i polityce oraz o etyce słowa w życiu publicznym będą rozmawiać naukowcy, ludzie mediów, kultury, biznesu, specjaliści PR, studenci i doktoranci w czasie międzynarodowej konferencji naukowej „Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2017”. W programie są sesje naukowe połączone z dyskusją, dwa otwarte panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i praktyków: na temat etyki i standardów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu oraz kryzysu komunikacyjnego w organizacjach, a także praktyczny warsztat dotyczący sytuacji kryzysowych, spotkanie studentów z dziennikarzem – gościem specjalnym konferencji oraz panele studentów i doktorantów. Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet Gdański co dwa lata. Tegoroczna, piąta już edycja, odbędzie się w dniach 12-13 października w Europejskim Centrum Solidarności i na Uniwersytecie Gdańskim.

Czas: 12-13 października 2017, otwarcie konferencji 12 października o godz. 9.30

Miejsce: 12 października (czwartek), otwarcie, sesja plenarna i obrady w sekcjach – Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, pl. Solidarności 1; 13 października (piątek), obrady w sekcjach, spotkanie z gościem specjalnym konferencji  – Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Organizatorzy: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Międzynarodowa konferencja naukowa „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017”, organizowana co dwa lata przez Uniwersytet Gdański, to cykliczne spotkania naukowców, ludzi mediów, kultury, przedstawicieli biznesu, specjalistów PR, studentów i doktorantów.  Tegoroczna, piata edycja, jest poświęcona  problematyce mediów, ich związkom, przemianom oraz oddziaływaniu na biznes, język, kulturę i społeczeństwo. Wielość i różnorodność spojrzeń na funkcję mediów sprawia, że Konferencja jest forum wymiany doświadczeń, opinii i poglądów w bardzo wielu obszarach związanych z mediami.

12 października, pierwszego dnia konferencji, który odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności, w czasie otwierającej konferencję sesji plenarnej będzie można posłuchać wykładów wybitnych naukowców z całej Polski, m.in. prof. Jadwigi Puzyniny „Etyczność komunikacji a jakość kultury”, prof. Iwony Hoffman „Etyczny wymiar dziennikarstwa poważnego” czy  prof. Teresy Sasińskiej-Klas „Manipulacja medialna w erze postpolityki”. 

Pierwszego dnia konferencji odbędą się także dwa otwarte panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, praktyków i dziennikarzy, prezentujące praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów związanych z mediami. Pierwszy w godz. 12.00-13.30 na  temat  etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz drugi w godz. 13.30-15.00 pt. „Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach”. Praktyczny warsztat dla uczestników poprowadzi Adam Łaszyn, ekspert public relations, doradca wielu polskich firm i instytucji, strateg kampanii antykryzysowych.

13 października, drugiego dnia konferencji, w godz. 12.15-13.45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się spotkanie studentów z Dorotą Karaś, dziennikarką „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, która współpracuje także z „Wysokim Obcasami” i „Dużym Formatem”, poświęcone warsztatowi pracy reportera.

W ramach konferencji odbywać się będą także obrady naukowców w czterech sekcjach tematycznych (etyka słowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce), panele naukowe dla studentów i doktorantów, w czasie których młodzi badacze będą mówić między innymi o manipulacji w mediach, nowych mediach i ich wpływie na życie społeczne oraz etyce dziennikarskiej.

Organizatorzy: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Współorganizatorzy: Europejskie Centrum Solidarności, Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Patronat Honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Patronat Honorowy Paneli Dyskusyjnych: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, Odpowiedzialny Biznes.pl

Partnerzy: Centrum Edukacji KIBR, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, SentiOne, Starter

Konferencję wspierają: Martis Consulting, Olivia Business Centre, Study in Gdańsk, Wydawnictwo Novae Res, Pracodawcy Pomorza, Studio 102

Patronaty medialne: TVP 3 Gdańsk, Radio Gdańsk, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Trojmiasto.pl, „Forum Akademickie”, „Progress”, „Radio MORS, „Gazeta Uniwersytecka”, CDN…,

Informacje: http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)