Aktualności
Życie akademickie
22 Sierpnia
Źródło: Shutterstock
Opublikowano: 2023-08-22

Mikropoświadczenia w szkolnictwie wyższym i nauce – badanie

Wszystkie instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki mogą wziąć udział w badaniu dotyczącym stosowania mikropoświadczeń w tym sektorze. Ankietę przygotowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki można wypełniać do 9 września.

Mikropoświadczenia są odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata wymagającego nieustannego rozwoju i poszerzania umiejętności, które zostaną potem potwierdzone w sposób rzetelny i oficjalny. Oznaczają opis efektów uczenia się, które uzyskano przy niewielkim nakładzie tegoż i które zostały ocenione na podstawie przejrzystych i jasno określonych kryteriów. Aktywności edukacyjne prowadzące do uzyskania mikropoświadczeń są opracowywane tak, aby osoba ucząca się zdobyła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają na potrzeby społeczne, osobiste i kulturowe lub na potrzeby rynku pracy.

Mikropoświadczenia są własnością osoby uczącej się i mogą być udostępniane i przenoszone. Mogą być samodzielne lub łączone w większe poświadczenia. Mikropoświadczenia podlegają zapewnianiu jakości według uzgodnionych standardów w stosownym sektorze lub obszarze działalności.

W obliczu coraz wyraźniejszej dominacji nowych technologii równie istotne staje się sprawne funkcjonowanie mikropoświadczeń w przestrzeni cyfrowej.

Celem badania realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie na zlecenie Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki jest poznanie, jakie mikropoświadczenia już funkcjonują, jakie jest ich uwarunkowanie formalno-prawne oraz określenie gotowości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki do stosowania odznak cyfrowych lub innych form cyfrowych poświadczeń.

Aby wziąć udział w badaniu, należy do 9 września wypełnić ankietę przygotowaną przez IBE i MEiN. Kwestionariusz otwarty jest dla wszystkich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania mikropoświadczeń można przesyłać na adres e-mail: mikroposwiadczenia@mein.gov.pl.

Mikropoświadczenia pozwalają potwierdzać zdobywanie nowych lub poszerzanie posiadanych już umiejętności, co jest zgodne z ideą uczenia się przez całe życie. Informują o tym, co tak naprawdę dana osoba umie i co musiała zrobić, by udowodnić, że rzeczywiście posiada dane umiejętności. To nie tylko sposób na zwiększenie szans na rynku pracy. To również niezwykle skuteczny sposób na motywowanie do dalszego rozwoju, i to nie tylko w obszarach związanych z pracą zawodową, lecz także w obrębie pasji i zainteresowań. Poświadczanie osiągnięć związanych z tym, co lubimy robić w czasie wolnym, sprawia, że chcemy być coraz lepsi. Ponadto – dzięki temu, że jest elementem naszego całościowego obrazu umiejętności – powoduje, że się wyróżniamy, choćby jako kandydaci do pracy.

W związku z tym, że mikropoświadczenia są przyznawane przez szkoły, uczelnie, renomowane instytucje oraz firmy, a także obowiązują przejrzyste standardy ich wydawania, gwarantowana jest ich wysoka jakość. Aby mikropoświadczenia odpowiadały na wszystkie najistotniejsze wyzwania współczesności, a więc stanowiły nie tylko potwierdzenie konkretnych umiejętności czy osiągnięć, lecz także mogły przyjmować postać elektroniczną, powstały cyfrowe odznaki. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najpowszechniej stosowanych na świecie standardów służących do ich wydawania jest Open Badges. To przy jego wykorzystaniu powstała pierwsza polska aplikacja, która umożliwia wydawanie, zdobywanie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak oraz równoważnych im certyfikatów PDF – Odznaka+.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)