Aktualności
Życie akademickie
03 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-03

Milionowe granty na rozwój polskiego przemysłu do roku 2020

Nowa inicjatywa  Komisji Europejskiej – Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) – wspiera rozwój najlepszych innowatorów w dziedzinie przemysłu oraz badań i rozwoju, również polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz placówki badawczo-rozwojowe. Przeznaczono na ten cel fundusze z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W sumie w latach 2018-2020 europejskie firmy mogą pozyskać 2,7 mld euro na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

12 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona temu zagadnieniu, podczas której przedsiębiorcy oraz naukowcy będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie aplikować o granty. Honorowymi patronatami objęli ją wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w 2017 roku. Celem tej inicjatywy jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw (dużych małych i średnich) oraz naukowców w realizowaniu przez nich nowatorskich pomysłów na skalę międzynarodową. Do 2020 roku EIC przeznaczy na to 2,7 mld euro, a samo przedsięwzięcie przewiduje realizację za tę kwotę ponad 1 000 innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Pieniądze te pochodzą z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej, EIC będzie istotnym elementem nowego programu ramowego w kolejnej perspektywie budżetowej, tj. po 2020 roku.

– Budowanie silnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych wymaga nowego spojrzenia na relacje pomiędzy nauką i biznesem. Instrumenty, które oferuje w tym zakresie Unia Europejska, stanowią szansę na dokonanie przez firmy oraz placówki naukowe i badawczo-rozwojowe swoistego skoku technologicznego. Innowacyjna gospodarka oparta  na wiedzy, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oparte na myśli oraz kreatywności polskich innowatorów to cel, do którego dążymy. Jestem przekonany, że w przeciągu najbliższych dwóch lat czeka nas prawdziwa eksplozja innowacyjności. Polscy przedsiębiorcy oraz naukowcy są gotowi na wyzwania przyszłości, ale jako minister nauki i szkolnictwa wyższego mam nadzieję, że dzięki sprawnemu wykorzystaniu dostępnych funduszy na badania i rozwój już wkrótce uda im się przyszłość wyprzedzić. I szczerze im tego życzę – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.

12 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tej tematyce. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK), a zaproszene do udziału zostały polskie  jednostki naukowe, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, beneficjenci grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020, ewaluatorzy wniosków projektowych, a także przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej.

–  Konferencja, którą 12 kwietnia organizujemy w Warszawie, będzie platformą umożliwiającą transfer wiedzy na temat możliwości pozyskiwania przez polskie podmioty funduszy na badania i rozwój w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Będzie to również okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami firm i jednostek naukowych, którym już udało się pozyskać środki na realizację innowacyjnych projektów. Do końca bieżącej perspektywy budżetowej pozostały niespełna  dwa lata, dlatego szczególnie nam zależy, aby polskie podmioty, w których drzemie ogromny potencjał, zdobyły jak najwięcej pieniędzy na innowacje i tym samym budowały konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora KPK.

Do tej pory polskie podmioty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 pozyskały granty o łącznej wartości przekraczającej 291,8 mln euro. Tymczasem ogółem podmioty biorące udział w Horyzoncie 2020 zdobyły ponad 30,6 mld euro.

– Oznacza to, że kwota grantów, jakie łącznie zdobyły polskie podmioty, stanowi nieco ponad 1 procent funduszy do tej pory alokowanych z programu Horyzont 2020. Co interesujące, z naszych statystyk wynika, że po unijne pieniądze na badania i rozwój chętniej sięgają firmy małe i średnie. Polska jednak nie jest wyjątkiem, ponieważ podobnie wyglądają wyniki 13 państw, które do Unii Europejskiej wstępowały  od 2004 r. Dlatego dążymy do aktywizacji środowisk polskiego biznesu i nauki. Wiemy, jak skutecznie aplikować o granty na badania i rozwój i chcemy ten know-how przekazać przedsiębiorcom i naukowcom. Z drugiej strony należy pamiętać, że mamy też w Polsce prawdziwe perełki, czyli przedsiębiorstwa, które skutecznie pozyskują granty z programu Horyzont 2020 i dzięki tym pieniądzom budują swoje przewagi konkurencyjne na rynkach polskim i zagranicznym. 12 kwietnia, podczas konferencji przedstawimy kilka historii sukcesu takich podmiotów – podkreśla Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Wśród dużych firm, które przodują w pozyskiwaniu funduszy z Programu Ramowego Horyzont 2020, są zarówno firmy Skarbu Państwa, jak i firmy prywatne. Najwięcej pieniędzy na badania i rozwój do tej pory pozyskała Selena Labs Sp. z o.o. – łączna wartość przyznanych jej grantów przekroczyła 4 mln euro. Z kolei Crist Offshore Sp. z o.o. uzyskała finansowanie przekraczające kwotę 2,4mln euro. Ponad 1,4 mln euro na innowacje z programu Horyzont 2020 otrzymała KGHM Polska Miedź SA. Niewiele mniej, bo ponad 1,3 mln euro, uzyskała Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA. Z kolei ponad 1,2 mln euro na realizację innowacyjnych pomysłów zdobył Mostostal Warszawa S.A.

Ze statystyk KPK wynika również, że dużą skutecznością w pozyskiwaniu grantów na innowacje z programu Horyzont 2020 charakteryzują się małe i średnie firmy. Granty w wysokości przekraczające kwotę 1 mln euro pozyskało 14 takich podmiotów. SDS Optic Sp. z o.o. pozyskała prawie 4 mln euro na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Z kolei Synektik S.A. zdobyła grant o wartości ponad 3,6 mln euro. Po ponad 2 mln euro pozyskały ITTI Sp. z o.o. i Vigo System SA.

– Cieszy nas dobra współpraca pomiędzy środowiskami naukowymi a sektorem małych i średnich firm. Jednak naszym celem jest, aby podobne sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy na realizację projektów badawczo-rozwojowych osiągało więcej polskich firm. Uczestnicy konferencji, którą organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy, będą mogli szczegółowo zapoznać się z zasadami działania poszczególnych instrumentów finansowania dostępnych w ramach programu Horyzont 2020. Przedstawimy przykłady dobrych praktyk i opowiemy o tym, jak skutecznie aplikować – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Organizowana przez KPK konferencja dotycząca finansowania projektów badawczo-rozwojowych przez Europejską Radę ds. Innowacji ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020 odbędzie się 12 kwietnia w Centrum Kreatywności „Targowa” w Warszawie (ul. Targowa 56). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.30. Podczas konferencji głos zabiorą przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Głos zabiorą również reprezentanci przemysłu m.in. KGHM Polska Miedź SA, Grupy AZOTY SA, a także przedstawiciele biznesu prywatnego oraz innych instytucji publicznych, zaangażowanych w budowanie innowacyjności polskiej gospodarki. Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej KPK (www.kpk.gov.pl).

Partnerami merytorycznymi konferencji poświęconej finansowaniu przez Europejską Radę ds. Innowacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Konferencja Lewiatan oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

KPK PB UE

  

Dyskusja (0 komentarzy)