Aktualności
Życie akademickie
10 Kwietnia
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2024-04-10

Minister nauki z wizytą w Lublinie

Minister nauki Dariusz Wieczorek spotkał się ze środowiskiem akademickim województwa lubelskiego. Podczas wizyty rozmawiano na temat aktualnych wyzwań w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki oraz perspektywach rozwoju tych obszarów. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Od kilku tygodni w całej Polsce odbywają się rozmowy ministra nauki ze środowiskiem akademickim. Po wizytach w Szczecinie, Łodzi, Płocku, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Katowicach i Poznaniu szef resortu wraz z Dianą Matusik, dyrektor generalną MNiSW, gościli w Lublinie. Przypomnijmy, że największa lubelska uczelnia obchodzi w tym roku 80-lecie istnienia. Minister Dariusz Wieczorek otrzymał od rektora UMCS, prof. Radosława Dobrowolskiego, okolicznościowy medal „z nadzieją na nowe otwarcie w polityce naukowej i z podziękowaniem za wsparcie Kongresu Marii Curie, a także zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego i na wszystkie wydarzenia towarzyszące temu jubileuszowi. Podczas spotkania z rektorami lubelskich uczelni minister zachęcał do otwarcia na dialog, który pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązania służące poprawie jakości kształcenia w Polsce. Wspomniał m.in. o planach nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Chcemy poznać bieżące problemy, z którymi borykają się uczelnie publiczne i niepubliczne. Chcemy zaprosić do tego, by ta współpraca zacieśniała się w każdym środowisku, w każdym województwie. Sprawy polskiej nauki muszą być absolutnie kluczowe dla całej społeczności akademickiej. Obecna ustawa wymaga nowelizacji. Dziś już nikt nie ma w tej sprawie wątpliwości. Musimy dbać przede wszystkim o jakość nauczania w trosce o dobro studentów. Dziś wyraźnie mówimy, że ta strategia się zmienia – nie ilość, a jakość. Będziemy skupiali się przede wszystkim na jakości kształcenia – zadeklarował Dariusz Wieczorek.

Szef resortu spotkał się też ze społecznością studentów i doktorantów z Lubelszczyzny. Wydarzenie miało charakter otwarty i było doskonałą okazją do tego, aby przedstawić opinie i postulaty związane z warunkami studiowania, jak np. regulacje dotyczące pomocy materialnej, kształcenia, a także problemy wynikające z rosnących kosztów mieszkania czy transportu.

Kwestie stypendialne, sytuacja doktorantów, rzecznik praw studenta – to tylko kilka z wielu kwestii, które będą zgłoszone do ustawy o szkolnictwie wyższym – zapowiedział, informując jednocześnie, że projektowane zmiany zostaną przedstawione w połowie roku.

Podkreślił, że jest zwolennikiem budowania na uczelniach bazy sportowej, która będzie powszechnie dostępna. Dodał, że chciałby, aby remonty obecnych akademików oraz budowa nowych domów studenta były finansowane z części Funduszu Dopłat BGK.

Uważam, że rektorzy powinni spotykać się regularnie z samorządami studenckimi, aby na bieżąco rozmawiać o sytuacji na uczelniach – powiedział na zakończenie swojej wizyty w Lublinie.

MK, źródło: UMCS, MNISW

 

Dyskusja (0 komentarzy)