Aktualności
Życie akademickie
03 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-01-03

Minister podpisał rozporządzenie o wzroście minimalnego wynagrodzenia profesora

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Od 1 stycznia najniższa profesorska pensja wynosi 7210 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze profesora uczelni publicznej pozostawało niezmienne od czterech lat. W rozporządzeniu z września 2018 roku ustalono jego wysokość na 6410 zł. Z uwagi na inflację, a wraz z nią rosnące koszty życia i utrzymania, środowisko akademickie od dłuższego czasu apelowało o podwyższenie tego poziomu. Wskazywano, że ustalenie minimalnej profesorskiej pensji w tak niskiej wysokości przekłada się na obniżoną konkurencyjność uczelni oraz jednostek Polskiej Akademii Nauk na rynku pracy, co z kolei powoduje w nich braki kadrowe. Minister zadecydował o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia profesora o ok. 12,5% do wysokości 7210,00 zł.

Nie równoważy to jednak inflacji i nie do końca zaspokaja potrzeby wynikające m.in. ze wzrostu płacy minimalnej, co będzie uczelnie sporo kosztować. Dlatego też na tym nie poprzestajemy i nieustannie zabiegamy o kolejny wzrost nakładów już od 1 stycznia 2023. Udało się doprowadzić do spotkania przedstawicieli KRASP i innych instytucji z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Informowaliśmy premiera o dramatycznie malejącej atrakcyjności zatrudnienia w szkolnictwie wyższym i nauce oraz odejściach najcenniejszych pracowników z uczelni, brakiem młodych kandydatów do zawodu, o problemach związanych z niewystarczającym wzrostem subwencji czy brakiem środków na rozwój infrastruktury badawczej. Liczymy na to, że w budżecie znajdą się dodatkowe środki dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Staramy się wpisywać nasze działania w zadania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ale też reagować na zjawiska, które mogą zaburzyć funkcjonowanie całego systemu, a w prawie z natury rzeczy nie mogły się pojawić – mówił w niedawnym wywiadzie dla FA prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Wzrost wynagrodzenia profesora pociąga za sobą automatycznie podwyżkę pozostających w relacji do jego wysokości: wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych na stanowiskach innych niż profesor oraz innych wynagrodzeń i świadczeń w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. W tym pierwszym przypadku pensja akademika nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, z tym że dla
profesora uczelni nie niższa niż 83%, a dla adiunkta – nie niższa niż 73% tego wynagrodzenia.

W odniesieniu do innych wynagrodzeń i świadczeń chodzi m.in. o łączną miesięczną kwotę stypendium socjalnego i stypendium rektora, jaką może otrzymać student; miesięczne wynagrodzenie członków rady uczelni; dodatek funkcyjny pracownika uczelni publicznej, w tym rektora; wynagrodzenie w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz członków komisji habilitacyjnych; miesięczne stypendium doktoranckie oraz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowego w jednostce Polskiej Akademii Nauk.

W praktyce oznacza to m.in. że stypendium doktoranckie do czasu przeprowadzenia oceny śródokresowej, wynosi od teraz ok. 2667 zł miesięcznie.

MK

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki

Dyskusja (0 komentarzy)