Aktualności
Życie akademickie
04 Maja
Opublikowano: 2017-05-04

Można się rejestrować na konferencję programową NKN w Łodzi

Rozpoczyna się rejestracja na konferencję programową NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się 25 i 26 maja w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego, planowana jest jego dalsza zmiana w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej, powstaje pytanie co do wskaźników, które powinny je reprezentować w algorytmie podziału dotacji. Rozstrzygnąć należy też, w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim (i na jakich zasadach) w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową. Istnieją również koncepcje zmiany sposobu finansowania, np. możliwość funkcjonowania obok algorytmu (a radykalnie: zamiast), kontraktowego system finansowania obejmującego część negocjowaną i przewidującego zobowiązania uczelni do realizacji określonych celów.

Trzeba rozstrzygnąć, w jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne. Rozważenia wymagają również zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków, którymi zarządzają agencje badawcze, NCN i NCBR.

Formularz rejestracji na konferencję

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)