Aktualności
Życie akademickie
02 Listopada
Fot. Małgorzata Syrda-Śliwa
Opublikowano: 2022-11-02

Muzeum Politechniki Krakowskiej w nowej odsłonie

Po generalnym remoncie otwarto nowe przestrzenie wystawowe Muzeum Politechniki Krakowskiej. Placówka, mieszcząca się w budynku dawnego aresztu koszar austro-węgierskich, zyskała także kameralną salę koncertową.  

W ciągu ostatnich 10 lat na prace związane z remontem zabytkowego budynku muzeum Politechnika Krakowska przeznaczyła ponad 3,7 mln zł. Były to środki własne uczelni oraz pozyskane m.in. ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, PFRON-u, budżetu państwa. Największe prace remontowe trwały od 2015 r. W tym czasie zmieniono pokrycie dachu, więźbę dachową oraz wymieniono stolarkę okienną, a także odnowiono elewację.

Dwa lata temu, wraz z początkiem kadencji rektora Andrzeja Białkiewicza, rozpoczął się kolejny etap prac nad renowacją budynku. Służyły przede wszystkim dostosowaniu infrastruktury muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt został wyposażony w windę i specjalne oznaczenia dla osób niedowidzących. Spektakularną metamorfozę przeszły też muzealne wnętrza.

Przestrzeń wystawiennicza została wyposażona w nowoczesny system oświetlający ekspozycje. Konserwacji poddano stolarkę drzwiową na piętrze, zrekonstruowano drewniane obejście głównej hali, podłogi w celach na piętrze. Odnowiono metalowe elementy wystroju wnętrza – opisuje Lilianna Lewandowska, kierownik Muzeum PK.

Placówka ma teraz nowe przestrzenie wystawowe na parterze budynku, a także salę audiowizualną, która może zmieniać się w kameralną salę koncertową. Pierwszy koncert już się odbył. Podczas oficjalnego otwarcia odnowionej przestrzeni muzeum prof. Krzysztof Kluszczyński muzycznie opowiedział na fortepianie historię Politechniki utworami wielkich kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego i Franciszka Liszta.

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej najpierw pandemią, a potem remontem, muzeum jest już otwarte dla zwiedzających (codziennie w godz. 10:00 – 15:00). Obecnie prezentowane są tu stałe ekspozycje, poświęcone m.in.: dziedzictwu głównej siedziby Politechniki Krakowskiej, czyli dawnym koszarom Arcyksięcia Rudolfa przy ul. Warszawskiej wraz z budynkiem aresztu, retrospektywie na temat działalności Muzeum PK, źródłom Politechniki w Krakowie, bibliotece muzealnej. Dla zwiedzających udostępniono też salę tradycji akademickiej (z pocztem rektorów oraz pamiątkami akademickimi z czasów powstawania uczelni) oraz spacerniak z czasowymi wystawami: Historyczne lokalizacje Politechniki KrakowskiejPierwsze 50 lat PK. Jest też miniekspozycja stała, poświęcona patronowi uczelni Tadeuszowi Kościuszce. Historię uczelni można też poznać dzięki specjalnej animacji filmowej pt. Od Tadeusza Kościuszki do Politechniki Krakowskiej.

Muzeum Politechniki Krakowskiej zostało powołane decyzją Senatu Politechniki Krakowskiej 4 czerwca 2004 roku. Za swoją siedzibę ma budynek dawnego aresztu koszar austro-węgierskich z XIX w., wpisany do rejestrów zabytków miasta Krakowa. Kolekcja muzealna obejmuje obiekty związane z historią uczelni i jej patrona, m.in. dokumenty, druki, fotografie, grafiki, instrumenty naukowe, medalierstwo, odznaczenia, pieczęcie uczelniane, projekty architektoniczne i konstrukcyjne, rzemiosło artystyczne, rzeźby, tkaniny. Muzeum ma własną bibliotekę z czytelnią udostępniającą jej zbiory. Działalnością merytoryczną jednostki zajmuje się Rada Muzeum. Pracami muzeum kierują prof. Marcin Chrzanowski, kustosz/pełnomocnik rektora ds. działalności naukowej i wydawniczej oraz Liliana Lewandowska, kustosz/kierownik Muzeum PK.

źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)