Aktualności
Życie akademickie
11 Kwietnia
Źródło: www.agh.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-11

Na AGH powstało laboratorium dydaktyczne druku 3D

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchomiła dydaktyczne Laboratorium Prototypowania i Druku 3D. Pomoże studentom zrozumieć specyfikę technologii nie tylko w kontekście parametrów technicznych uzyskanego wyrobu, ale również samego procesu druku.

Nowe laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejsze drukarki 3D oraz odpowiednie oprogramowanie narzędziowe. Studenci mają dzięki temu możliwość projektowania prototypów i ich druku 3D praktycznie wszystkimi dostępnymi obecnie w technice metodami, a nawet metodami druku 4D, które pozwalają technikami przyrostowymi wytwarzać inteligentne detale reagujące np. zmianę kształtu pod wpływem kontaktu z wodą lub wzrostu/obniżenia temperatury. Poznają także możliwości nowoczesnych technologii przyrostowych oraz nabywają umiejętności związane z różnymi metodami druku 3D, które wykorzystywane są w wielu branżach. Pozwala im to zrozumieć specyfikę technologii nie tylko w kontekście parametrów technicznych uzyskanego wyrobu, ale również samego procesu druku.

Ekoprojektowanie lub szerzej – zrównoważony rozwój oraz cyfryzacja i człowiek – to trzy filary europejskiego przemysłu w dobie jego transformacji w stronę 5.0. Wymaga to przeniesienia znacznej części prac projektowych i walidacyjnych do środowiska wirtualnego CAD/CAM, przyspieszenia prototypowania i wytwarzania dzięki najnowocześniejszym technikom przyrostowym 3D, zmiany podejścia do projektowania procesów i produktów tak, by były bezpieczne i niezawodne, energo- i materiałooszczędne, przyjazne dla środowiska oraz lepiej odpowiadały potrzebom użytkowników i użytkowniczek. Są to wyzwania, które stają się obecnie istotnym elementem kształcenia osób studiujących, wpisanym w strategię AGH – podkreśla prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych, na którym powstało laboratorium.

Z pracowni będą korzystać przede wszystkim studenci i studentki kierunku ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych, który od tego roku akademickiego prowadzą wspólnie dwa wydziały: Metali Nieżelaznych oraz Humanistyczny.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)